Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wakacyjne działania strzeleckiej Policji

Data publikacji 01.08.2016

Strzeleccy policjanci od początku wakacji dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wypoczywających od nauki szkolnej, a także urlopowiczów spędzających czas w miejscach wypoczynku. Rejon pracy mundurowych to nie tylko droga, ale także akweny wodne, parki, skwery oraz obozowiska.

Mimo tego, że minęła połowa wakacji, strzeleccy policjanci nie zwalniają tempa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa dzieci i urlopowiczów. Liczne patrole piesze, zmotoryzowane, rowerowe, a także wodne dbają o spokój i porządek publiczny w miejscach, gdzie najwięcej osób spędza swój czas wolny.

Nie wszyscy urlopowicze decydują się na wypoczynek poza miastem. Cześć z nich woli wypoczywać w swoim codziennym środowisku, spotykając się ze znajomymi w miejskich parkach, na ogródkach działkowych, a także nad lokalnymi jeziorami. O ich bezpieczeństwo dbają patrole rowerowe, których głównym zadaniem jest monitorowanie strzeleckich miejsc wypoczynku. Policjanci na jednośladach zwracają szczególną uwagę na osoby naruszające przepisy porządkowe tj. zaśmiecanie czy niszczenie mienia. Dodatkowo patrole rowerowe reagują na wszelkie przejawy narkomanii oraz przemocy.

Trochę inne zadania ma strzelecka drogówka. W ich zainteresowaniu jest przede wszystkim bezpieczeństwo na drogach. Prowadząca przez powiat strzelecko-drezdenecki droga krajowa nr 22, a także drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, to obszar działań policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. W okresie letniego wypoczynku ich zadania polegają przede wszystkim na kontrolowaniu prędkości podróżujących kierowców, a także sprawdzaniu ich stanu trzeźwości. Liczne kontrole prowadzone przez mundurowych mają wymusić u kierowców przeświadczenie, że mogą być oni kontrolowani w każdym miejscu, o każdej porze dnia i nocy. Dodatkowym zadaniem strzeleckiej drogówki jest upłynnianie ruchu w rejonach jezior oraz innych miejsc wypoczynku.

Powiat strzelecko-drezdenecki zwany ,,Lubuskimi Mazurami” to skupisko wielu jezior, nad którymi czas spędzają mieszkańcy rejonu oraz osoby przyjezdne. O ich bezpieczeństwo nad wodą dbają policyjni wodniacy. Mundurowi z wykorzystaniem łodzi motorowych patrolują jeziora, rejony strzeżonych i dzikich plaż oraz rzeki. Zwracają szczególną uwagę na prawidłowe korzystanie z akwenów wodnych zarówno przez pływaków jak i osoby wykorzystujące wodne środki transportu. Policjanci kontrolują łodzie i motorówki, sprawdzając ich wymagane wyposażenie, a także uprawnienia oraz stan trzeźwości ich kierujących. Największym utrudnieniem wodniaków jest duża liczba osób korzystających z kąpielisk. Muszą oni zwracać uwagę na każde niepokojące zachowanie plażowiczów, które może okazać się zagrożeniem bezpieczeństwa.

Jednym ze szczególnych wakacyjnych działań strzeleckich policjantów jest kontrolowanie kolonii, obozowisk oraz innych miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Ich bezpieczeństwo podczas letniej przerwy od nauki to priorytet funkcjonariuszy. Kontrolowane są uprawnienia opiekunów, ich stan trzeźwości, warunki zakwaterowania oraz stan wykorzystywanego przez dzieci sprzętu np. kapoków. Od początku wakacji strzeleccy policjanci przeprowadzili kilkanaście takich kontroli stwierdzając jedynie kilka nieprawidłowości, które zostały usunięte.

(KWP Gorzów Wlkp. /dk)

 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji
 • Wakacyjne działania strzeleckiej Policji

Film Wakacyjne działania strzeleckiej Policji

Opis filmu: Wakacyjne działania strzeleckiej Policji

Pobierz plik Wakacyjne działania strzeleckiej Policji (format mp4 - rozmiar 23.91 MB)

Powrót na górę strony