Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zagraniczni policjanci w Policyjnym Centrum Dowodzenia

Data publikacji 02.08.2016

Przez blisko 3 tygodnie lipca służbę w Policyjnym Centrum Dowodzenia w Legionowie pełnili członkowie specjalnego zespołu wsparcia imprez masowych wysokiej rangi Interpolu (IMEST – Interpol Major Event Support Team).

W trakcie trwania Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży oficerowie policji zagranicznych oddelegowani do Interpolu wykonywali zadania, związane z przygotowaniem oraz koordynacją działań, mających na celu zabezpieczenie ww. imprez masowych. Członkowie grupy IMEST posiadali bezpośredni dostęp do najważniejszych zasobów Interpolu jakimi są międzynarodowe bazy danych, administrowane przez Sekretariat Generalny w Lyonie, w tym:  Nominal – osoby poszukiwane, SLTD – skradzione i zagubione dokumenty podróży, SMV – skradzione pojazdy silnikowe, a także SAD – skradzione dokumenty administracyjne. W razie potrzeby byli oni również gotowi wspierać i koordynować międzynarodową wymianę informacji kanałem Interpolu ze wszystkimi 190 państwami członkowskimi Organizacji.

Przedstawiciele Interpolu przybyli do Polski na specjalne zaproszenie Komendanta Głównego Policji. W przeszłości grupy IMEST wspierały polską Policję w zabezpieczeniu takich wydarzeń jak Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych w 2010 roku, EURO 2012 oraz Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w 2013 roku. 1 sierpnia podziękowania za służbę w PCD dla przedstawicieli Interpolu złożyła Pani insp. Anna Rosół – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

(BMWP KGP / ms)

Powrót na górę strony