Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczenie sportowych imprez masowych

Data publikacji 14.03.2006

W ubiegłym roku wzrosła ilość sił policyjnych zaangażowanych w zabezpieczenie sportowych imprez masowych. W porównaniu z rokiem 2004 liczba funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczeniach wzrosła o 10 proc. i wyniosła ponad 236 tys. Policja uczestniczyła w zabezpieczeniu prawie 7,5 tys. masowych imprez sportowych.

W roku 2005 zanotowano spadek liczby masowych imprez sportowych zabezpieczanych przez Policję - było ich 7485, czyli o 331 mniej w niż w 2004 r. Na mecze piłki nożnej przypada 80 proc. zabezpieczonych imprez sportowych.

Spadkowi liczby zabezpieczonych imprez, tak jak w poprzednich latach, towarzyszył wzrost ilości zaangażowanych sił. W porównaniu z rokiem 2004 roku (213.291 policjantów) nastąpił wzrost o 10 proc. (236.064 policjantów).

Wzrostowi ilości zaangażowanych sił Policji, towarzyszy również wzrost kosztów poniesionych na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem masowych imprez sportowych. Koszty te w 2005 roku wyniosły 23 mln 616 tys. złotych. W porównaniu z rokiem 2004 (18 mln 831 tys. zł.) jest to wzrost o 4 mln 785 tys. złotych.

Zmalała liczba policjantów, którzy odnieśli obrażenia w związku z przywracaniem naruszonego porządku z 143 w roku 2004 roku do 137 w roku 2005. Wzrosły straty w mieniu policyjnym. W 2005 roku wysokość strat ukształtowała się na poziomie 99 tys. złotych. W porównaniu z rokiem 2004 jest to wzrost o 30 tys. złotych.

W roku 2005, tak jak w latach poprzednich, zanotowano występowanie zakłóceń porządku nie tylko na stadionach, ale przede wszystkim poza nimi. Większość zakłóceń porządku miało miejsce na trasie przejazdu koleją, autobusami oraz busami. Coraz częściej organizowane są przejazdy grup kibiców na mecze piłkarskie z wykorzystaniem pojazdów prywatnych.

Policja prowadzi działania zabezpieczające przejazdy miedzy innymi w formie patroli wahadłowych. W roku 2005 wykonano 468 patroli, o 34 więcej niż roku 2004. Wzrost liczby wykonanych patroli wahadłowych spowodował wzrost nakładów finansowych na realizację tych zadań. W porównaniu z rokiem 2004 (1 mln 163 tys. złotych) koszty wzrosły ponad dwukrotnie i wyniosły 2 mln 615 tys. złotych.

Podczas masowych imprez sportowych doszło do 199 ekscesów chuligańskich, o 38 mniej w porównaniu z rokiem 2004. Liczba zbiorowych naruszeń prawa w 2005 (84) utrzymała się na podobnym poziomie co w roku 2004 (83). Wzrosła liczba osób, które odniosły obrażenia w związku z masowymi imprezami sportowymi z 81 w roku 2004 do 105 w roku 2005.

W roku 2005 zatrzymano łącznie 1389 osób, o 27 proc. mniej niż w 2004 r. Wśród osób zatrzymanych w 2005 r. znajdowało się 236 nieletnich (17 proc. ogółu zatrzymanych). W 2004 r. zatrzymano 355 nieletnich (stanowiło to 18 proc. ogółu zatrzymanych).

Do sądów skierowano 1039 spraw o wykroczenia popełnione w związku z masowymi imprezami sportowymi, tj. o 202 sprawy więcej niż w roku 2004. Meczów piłki nożnej dotyczyło 931 spraw, co stanowiło 89 proc. wszystkich przypadków.

Powrót na górę strony