Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Terroryzm - Inauguracja międzynarodowej konferencji

Data publikacji 14.03.2006

Terroryzm jest problemem o charakterze globalnym, a bezpieczeństwo jest coraz bardziej poszukiwaną wartością na świecie. Wydarzenia z 11.09 r. w Nowym Yorku, zamachy w Madrycie i Londynie pokazują, że niewiele jest państw wolnych od zagrożenia. Dlatego tak ważna jest kwestia budowania świadomości społecznej na temat samego terroryzmu oraz zagrożeń, jakie on wywołuje.

Uroczyste otwarcie czterodniowej międzynarodowej konferencji „Terroryzm - zagrożenie dla ludzi wyzwanie dla społeczeństw. Kształtowanie świadomości i gotowości w warunkach wielkomiejskich” miało miejsce dzisiaj w wojskowym ośrodku w Rynii. Zaproszonych gości i uczestników w imieniu stołecznej Policji, która jest gospodarzem konferencji, powitał komendant stołeczny Policji podinsp. Jacek Kędziora.

Policja warszawska włączyła się w proces edukacji i budowania świadomości na temat tego groźnego zjawiska. W ramach koordynowanego przez Komendę Stołeczną Policji programu odbyły się trzy seminaria skierowane do studentów i policjantów poświęcone tematyce terroryzmu.

Kulminacją przedsięwzięcia jest rozpoczynająca się dzisiaj międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z terroryzmem i atakami terrorystycznymi. Do wzięcia udziału w spotkaniu, jako goście i prelegenci zaproszeni zostali przedstawiciele władz, samorządu i służb mundurowych: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu m.st. Warszawy, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Wojskowych Służb Informacyjnych i jednostki GROM. Zaproszeni zostali również przedstawiciele środowisk akademickich - Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego, Akademii Medycznej w Poznaniu, Centrum im. Adama Smitha, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych – Interpolu oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Podczas inauguracji konferencji obecni byli również zagraniczni partnerzy projektu- przedstawiciele służb mundurowych z Berlina, Wilna i Rygi.

W pierwszym dniu konferencji przewidziano prezentację osiągnięć Komendy Stołecznej Policji w walce z terroryzmem, której dokonał Naczelnik Wydziału dw. z Terrorem i Zabójstw podinsp. Jacek Kubuszewski. Przytoczył on kilka incydentów z zeszłego roku mających, charakter aktów terrorystycznych. Sprawców, części z tych wydarzeń, Policja warszawska wykryła. Inne sytuacje, dzięki negocjacjom policyjnym udało się rozwiązać bez użycia siły.

Kilka słów na temat współpracy z mediami, jako narzędzia zapobiegania i walki z terroryzmem powiedział Rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Mariusz Sokołowski.

Na temat doświadczeń i najlepszych praktyk w walce z zagrożeniem terrorystycznym w miastach partnerskich projektu wypowiedzieć mieli się przedstawiciele Prezydentury Policji w Berlinie, Komisariatu Głównego Miasta Wilna oraz Straży miejskiej W Rydze. Natomiast o walce z terroryzmem policji hiszpańskiej wypowiedzieć się miał Oficer Łącznikowy Policji Hiszpańskiej Fernando Rebois.

Międzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu przedstawić miał Marc Beachemin z Sekretariatu Generalnego Interpolu. Zdania OBWE w zakresie zwalczania terroryzmu omówić miał przedstawiciel Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka tej organizacji międzynarodowej.

W kolejnych dniach konferencji poruszane będą tematy z zakresu zarządzania kryzysowego w sytuacjach ataku terrorystycznego, stanów gotowości i organizacji służb ratunkowych na wypadek takiego ataku, korzeni terroryzmu, skutków ekonomicznych ataku terrorystycznego, a także aspektów edukacyjnych, jako formy przeciwdziałania terroryzmowi. W ramach tych wykładów i prelekcji wypowiedzą się krajowi eksperci służb mundurowych i ratunkowych, środowisk akademickich, a także przedstawiciele służb mundurowych z zagranicy.

16 marca przewidziana jest również wizyta zaproszonych gości i partnerów projektu w Stołecznym Stanowisku Kierowania Komendy Stołecznej Policji.

Powrót na górę strony