Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nominacje generalskie w Policji

Data publikacji 02.09.2016

Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalski nadinspektora I Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Szymczyka, Zastępcę Komendanta Głównego insp. Jana Lacha, Zastępcę Komendanta Głównego insp. Helenę Michalak, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Daniela Kołnierowicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasza Miłkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Krzysztofa Pobutę oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza Trawińskiego. Prezydent mianował na pierwszy stopień generalski także szefa Biura Ochrony Rządu płk. Andrzeja Pawlikowskiego.

Dziś w Belwederze odbyła się uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu. Postanowieniem Prezydenta RP stopnie nadinspektora Policji otrzymali wszyscy zastępcy Komendanta Głównego, a także czterech Komendantów Wojewódzkich Policji oraz stopień generała brygady BOR otrzymał szef Biura Ochrony Rządu.

Prezydent gratulował awansowanym, a także ich bliskim i współpracownikom. „Każdy sukces, a nominacja generalska jest bez wątpienia i sukcesem i owocem sukcesu, to kwestia wspólnego działania” - powiedział."Gratuluję z całego serca Państwu, a także Państwa rodzinom i współpracownikom. Osiągnęliście państwo wielkie sukcesy w waszej służbie, myślę tutaj przede wszystkim o tych dwóch istotnych dla naszego państwa wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy – Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego i Światowe Dni Młodzieży" - powiedział do zgromadzonych na uroczystości Prezydent Andrzej Duda.

Wydarzenia te, jak mówił, są istotnie związane z kwestiami bezpieczeństwa, w tym koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie w niezwykle trudnych czasach, wobec różnorakich wyzwań m.in. zagrożenia terrorystycznego, na które potencjalnie Polska jest narażona.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że dzisiejszy awans jest zarówno wyrazem podziękowania za dotychczasową pracę i sukcesy, jak i zobowiązaniem do dalszej pracy i doskonalenia realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu i obywatelom.

Prezydent wspominał też nagranie, na którym zarejestrowano, jak uczestnicy Światowych Dni Młodzieży spontanicznie dziękowali policjantom opuszczającym posterunki po zakończeniu wykonywania zadań. "To chyba najpiękniejsze świadectwo dobrze wykonanej służby. Ta spontaniczna wdzięczność zrobiła na mnie ogromnie wrażenie, ale myślę, że ona zrobiła ogromne wrażenie też na tych zwykłych funkcjonariuszach, którzy w deszczu, w palącym słońcu, cały czas spokojnie, sumiennie i doskonale wykonywali swoje zadania, będąc życzliwymi, pomocnymi, a przede wszystkim niestrudzenie zapewniającymi bezpieczeństwo w trudnych często warunkach" - powiedział.

Galeria zdjęć ►

Sylwetki  mianowanych:

 

nadinsp. Andrzej Szymczyk

I zastępca Komendanta Głównego Policji

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2004 r. Jest magistrem administracji - absolwent Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2011 roku ukończył Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim.

Przebieg służby:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu KWP w Katowicach
 • Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach
 • Komendant Miejski Policji w Bytomiu
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • od 11.02.2016 do 12.04.2016 - pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji
 • od 13.04.2016 - I Zastępca Komendanta Głównego Policji

 

nadinsp. Jan Lach

Zastępca Komendanta Głównego

Urodzony w 1965 roku. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 1994 r.

Przebieg służby:

 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP w Kędzierzynie-Koźlu
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Kędzierzynie-Koźlu
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu
 • Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach
 • Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich
 • Komendant Miejski Policji w Opolu
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • p. o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • od 26 stycznia 2016 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji

 
nadinsp. Helena Michalak

Zastępca Komendanta Głównego Policji

Urodzona 10 stycznia 1969 r. w Gorzowie Wlkp. Jest magistrem finansów i bankowości  - absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logistyki w bezpieczeństwie kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończyła w 2000 r. Służbę w Policji pełni od 1996 roku.

Przebieg służby:

 • Kierownik Sekcji I Wydziału Finansów KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Kierownik Sekcji do spraw Budżetu i Wydatków Osobowych KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Zastępca Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Gorzowie Wlkp.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • od 14 stycznia 2016 r. - Zastępca Komendanta Głównego Policji.

 

nadinsp. Daniel Kołnierowicz

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

Urodzony w 1975 r. w Białymstoku. Jest magistrem prawa oraz absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku od 20.09.1995r, Policjant Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku.

Przebieg służby:

 • od 16 marca 2000 r.  młodszy specjalista Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku
 • od 01 lipca 2000 r. asystent Sekcji Prewencji KMP w Białymstoku
 • od 01 kwietnia 2001 r. asystent Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku
 • od 16 lutego 2002 r. Zastępca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku
 • od 16 kwietnia 2005 r. Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku
 • od 22 czerwca 2009 r. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku
 • od 01 października 2009 r. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku
 • od 18 stycznia 2012 r.  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku
 • od 16 grudnia 2014 r. Komendant Powiatowy Policji w Augustowie
 • od 12 stycznia 2016 r. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

 

nadinsp. Tomasz Miłkowski

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

Urodzony w 1970 roku.  Jest doktorem nauk prawnych, stopień naukowy doktora uzyskał w 2010 roku, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku.  Po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie służbę kontynuował w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Rejonowej Policji w Rudzie Śląskiej, a następnie w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przebieg służby:

 • od 2000 r. związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych m. in. jako: kierownik Zakładu Prawa i Psychologii, kierownik Zakładu Prawa i taktyki Kryminalistycznej, radca Stanowiska Samodzielnego ds. Funduszy Pomocowych Wydziału Prezydialnego
 • w 2010 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, a w 2014 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
 • od 1 lutego 2016 r. pełni funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 • za osiągnięcia w służbie wyróżniany był m. in. Medalem Srebrnym "Za długoletnią służbę",  Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant", Brązowym Medalem "Za zasługi dla Policji".

 

nadinsp. Krzysztof Pobuta

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Urodzony w 1972 r. w Radymnie. W 1995 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (1998 r.). W 2006 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 r. otrzymał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przebieg służby:

 • w 1991 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Został naczelnikiem wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy
 • w latach 2001 – 2009 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
 • od marca 2009 r. Komendant Miejski Policji w Przemyślu
 • od 13 stycznia 2016 r.. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

 

nadinsp. Tomasz Trawiński

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Urodzony w 1972 r. Magistr prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył także studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku zarządzanie.

Przebieg służby:

 • służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1991 r. jako aplikant w Komendzie Rejonowej Policji Poznań Nowe Miasto
 • przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: dzielnicowy, kierownik referatu, naczelnik Wydziału Prewencji i Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 • od 2006 r. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
 • od 2010 r. został Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu
 • w latach 2012 - 2016 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
 • od 10 lutego 2016 r. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

KGP / ig, pz

 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.
 • Uroczystość mianowania na stopień generalski nadinspektora siedmiu oficerów Policji oraz jednego oficera Biura Ochrony Rządu w Belwederze.

Film Nominacje generalskie w Policji

Pobierz plik Nominacje generalskie w Policji (format mp4 - rozmiar 81.08 MB)

Film Przemówienie Prezydenta RP

Pobierz plik Przemówienie Prezydenta RP (format mp4 - rozmiar 73.02 MB)

Powrót na górę strony