Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Prawa mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji na Dolnym Śląsku” - konferencja

Data publikacji 08.09.2016

Wczoraj na terenie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zorganizowano konferencję naukową połączoną z panelem dyskusyjnym dotyczącą praw mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji. W przedsięwzięciu tym zainicjowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hryniaka i Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusza Golanowskiego udział wzięli eksperci i zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, mniejszości narodowych i etnicznych.

7 września 2016 roku w Sali Sejmikowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pn. „Prawa mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji”. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hryniak i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski, którzy to oficjalnie rozpoczęli spotkanie oraz powitali zaproszonych gości. 
Pierwszym z prelegentów konferencji była Justyna Matkowska - Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, która scharakteryzowała mniejszości narodowe i etniczne na Dolnym Śląsku. 

Następnie podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. ochrony praw człowieka omówiła szeroko przejawy mowy nienawiści i przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec grup mniejszościowych. Tego typu przedsięwzięcia są jednym z regionalnych elementów działań podejmowanych przez pełnomocnika na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji wobec grup mniejszościowych i zwalczania przestępczości popełnianej z nienawiści na terenie naszego województwa.

Kolejnym elementem spotkania były wystąpienia przedstawicieli zaproszonych służb mundurowych, a także organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 

Wszyscy prelegenci podczas wystąpień zwracali uwagę na mogące pojawiać się problemy związane z dyskryminacją mniejszości narodowych i etnicznych w ramach społeczeństwa większościowego. Omawiali również sposoby przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wielokulturowością społeczeństwa, takim jak terroryzm, przestępstwa popełniane nienawiści, czy wykluczenie społeczne.

Podczas konferencji uczestnicy rozważali różne możliwości rozwiązywania problemów dyskryminacji mnieszości i zastanawiali się nad możliwościami realizacji praw mniejszości w kontekście bezpieczeństwa. Zwracali także uwagę na znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych w procesie kształtowania regionalnej różnorodności i wielokulturowości życia społecznego Dolnego Śląska.

(KWP Wrocław / zw)

Powrót na górę strony