Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna przedstawicieli Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii

Data publikacji 13.09.2016

12 września br., w ramach projektu współpracy bliźniaczej "Support to efficient prevention and fight against corruption", Komenda Główna Policji gościła siedmiu przedstawicieli Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii z przewodniczącym tegoż organu Panem dr. Igorem Tanturovskim na czele. W wizycie wziął udział również Zastępca Kierownika projektu Pan Dieter Miebach, reprezentujący niemiecki Federalny Urząd Administracji.

W trakcie spotkania goście mieli okazję zapoznać się ze strukturą i  działaniami polskiej Policji, w tym przede wszystkim w obszarze współpracy międzynarodowej oraz zapobiegania i zwalczania korupcji. Przedstawiciele Wydziału dw. z Korupcją Biura Kryminalnego KGP wyczerpująco przedstawili gościom nie tylko historię tworzenia komórek odpowiedzialnych za zwalczanie korupcji w Polsce, ale również strukturę, zadania oraz inicjatywy zapobiegania korupcji, w jakich bierze udział polska Policja.

W spotkaniu z delegacją uczestniczyli przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji z Dyrektorem Biura insp. Rafałem Batkowskim na czele oraz przedstawiciele Wydziału dw. z Korupcją Biura Kryminalnego KGP - Naczelnik Wydziału podinsp. Wojciech Pirecki oraz eskpert podinsp. Tomasz Januszewski.

Projekt „Support to efficient prevention and fight against corruption”, finansowany ze środków unijnych skierowany jest na osiągnięcie skutecznego egzekwowania polityki antykorupcyjnej oraz dalsze wspieranie dobrych rządów i praworządności w Macedonii. Realizacja przedsięwzięcia powierzona została przez służby Komisji Europejskiej niemieckiemu Federalnemu Urzędowi Administracji z siedzibą w Kolonii. Przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Policji uczestniczą w tej inicjatywie w charakterze ekspertów krótkoterminowych.

W  najbliższych dniach goście z Macedonii odwiedzą Ministerstwo Finansów, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Prokuraturę Regionalną w  Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Strona macedońska, podkreślając profesjonalizm i zaangażowanie polskich partnerów, jest zainteresowana kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami z Policją.

(BMWP KGP /foto: Marek Krupa/ dk)

  • Wizyta studyjna przedstawicieli Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Korupcji w Republice Macedonii
Powrót na górę strony