Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorzy strzelań policyjnych doskonalili swoje umiejętności

Wykorzystanie broni palnej przez policjanta należy traktować jako środek ostateczny. Dlatego tak istotny jest ciągły system szkoleń i doskonaleń strzeleckich skierowanych do policjantów, a zwłaszcza instruktorów strzelań policyjnych. To właśnie oni przekazują zdobytą wiedzę policjantom, uczestniczącym w przeciągu całego roku w szkoleniach strzeleckich.

We wtorek (13 września) na strzelnicy garnizonowej w miejscowości Nietoperek niedaleko Międzyrzecza odbyły się warsztaty strzeleckie. Brali w nich udział instruktorzy strzelań policyjnych garnizonu lubuskiego. Cześć teoretyczna obejmowała procedury sporządzania dokumentacji po zajęciach strzeleckich oraz użycia stazy taktycznej jako ostatecznego środka ratującego życie w ekstremalnych warunkach bojowych.

Po zakończonej części teoretycznej uczestnicy szkolenia przenieśli się na oś strzelecką. Tam wykonywali serie strzelań o wysokim poziomie zaawansowania. Polegały one na oddaniu precyzyjnego strzału w warunkach zwiększonego stresu, wynikającego między innymi z ograniczenia widoczności podczas strzelania oraz trudności w identyfikacji celu. Ważnym aspektem było również skuteczne prowadzenie ognia, powstałe na skutek zaburzeń równowagi strzelca w wyniku niewłaściwej pracy błędnika. Dzięki takim szkoleniom instruktorzy strzelań policyjnych kształcą i doskonalą umiejętności strzeleckie poprzez wypracowanie odpowiednich nawyków i reakcji ruchowych. Później zdobyte doświadczenie przekazywane jest pozostałym policjantom, uczestniczących w szkoleniach strzeleckich.

Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. a odbyły się dzięki pomocy asp. Andrzeja Chylińskiego - instruktora strzelań policyjnych KPP w Międzyrzeczu.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ms)

Powrót na górę strony