Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Taktyka zatrzymywania niebezpiecznych przestępców

Data publikacji 08.01.2008

Warsztaty szkoleniowe poświęcone taktyce zatrzymywania niebezpiecznych przestępców trwają w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Taktyki i Technik Interwencji Zakładu Interwencji Policyjnych CSP. Zajęcia zaplanowano w symulatorniach, na strzelnicy oraz w terenie.

Przez pięć dni uczestnicy w czasie intensywnych ćwiczeń analizować będą rozmaite warianty taktyczne pozwalające na skuteczną realizację zatrzymań niebezpiecznych przestępców. Do spotkania zostali zaproszeni przedstawiciele Komendy Głównej Policji, wykładowcy szkół policyjnych i funkcjonariusze jednostek liniowych. Ideą warsztatów jest wymiana doświadczeń pozwalająca na bezpieczne działania „na ulicy” oraz na podniesienie poziomu szkolenia funkcjonariuszy w szkołach policyjnych.

Organizatorzy przewidzieli w programie: ćwiczenia taktyczne i nocne strzelanie, których celem jest trening w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Eksperci zajmą się taktyką zatrzymań w zależności od sytuacji: działania w umundurowaniu i w ubiorze cywilnym.

Termin tych warsztatów nie jest przypadkowy. Pod koniec ubiegłego roku zatwierdzone zostały programy szkoleń specjalistycznych dla policjantów realizujących takie właśnie zadania.
Jak mówi pomysłodawca i organizator tego przedsięwzięcia – kom. Tomasz Maczuga – spotkanie to odbywa się dla bezpieczeństwa policjantów.

Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni eksperci z KGP, CBŚ, Wrocławia i Poznania, Szczytna, Katowic, jak również eksperci z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przedstawiciele jednostek specjalnych Wojska Polskiego.
Powrót na górę strony