Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 77. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Data publikacji 17.09.2016

W całym kraju odbyły się obchody upamiętniające ofiary napaści sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. W Warszawie główne uroczystości, jak co roku, miały miejsce 17 września przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie przy Skwerze Matki Polki Sybiraczki.

17 września to data szczególna w polskiej historii. Przez okres PRL przemilczana, bądź celowo zafałszowana.17 września 1939 r.  ZSRR przyłączył się jako sojusznik III Rzeszy do II wojny światowej i uderzył od wschodu na walczącą z Niemcami Polskę. Na Kresach II Rzeczpospolitej zaczęła się eksterminacja ludności polskiej. To wtedy miały miejsce pierwsze mordy polskich policjantów, rozstrzeliwanych często zaraz po zatrzymaniu przez wkraczającą Armię Czerwoną. Dziś 17 września to Światowy Dzień Sybiraka, bo właśnie wtedy, 77 lat temu, zaczęto wywozić ludność polską na wschód. Pierwsi byli oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego oraz leśnicy, strażnicy graniczni, więzienni i przedstawiciele innych służ b. Wkrótce zaczęły się masowe deportacje ich rodzin na Syberię. Mord katyński z wiosny 1940 r., w którym zginęło co najmniej 22 tys. żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy służb II RP był konsekwencją 17 września 1939 r.

Podczas dwudniowych obrad w Warszawie spotkali się historycy, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, służb mundurowych, rodzin katyńskich i policyjnych oraz młodzież. Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk znalazł się w komitecie honorowym przedsięwzięcia. Na seminarium i konferencji reprezentował go mł. insp. Daniel Głowacz dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Wśród znamienitych prelegentów był także mł. insp. Marek Fałdowski, komendant miejski Policji w Siedlcach, autor książki o losach policjantów z obozu NKWD w Ostaszkowie, który przedstawił działania Policji Państwowej podczas agresji sowieckiej w 1939 r.

W rocznicowe obchody wpisało się także przedsięwzięcie naukowe w dwóch odsłonach pt.” „Pamięć nie dała się zgładzić” – w 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę”, na które składały się:  międzynarodowe seminarium naukowe  „Kresy we krwi 1939. Pamięci Jerzego Łojka”, zorganizowane 15 września br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz odbywająca się dzień później konferencja „Historia żywa – Kresy 1939”, przygotowana przez Muzeum Katyńskie.

Całości patronowała postać niezwykłego, nieżyjącego od 30 lat, historyka Jerzego Łojka, który odważnie pisał o zbrodni katyńskiej. Związany był z nią osobiście, gdyż w Katyniu zginął jego ojciec mjr. Leopold Łojek.

Spotkanie naukowe było okazją do wręczenia medali i odznaczeń. 15 września Jan Józef Kasprzyk pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Centralną Bibliotekę Wojskową Medalem „Pro Patria”, który odebrał jej dyrektor Jan Tarczyński. Dzień później w Muzeum Katyńskim minister Kasprzyk takie samo odznaczenie przekazał na ręce kierowniczki placówki Ewy Kowalskiej. Tym samym Muzeum Katyńskie dołączyło do instytucji odznaczonych Medalem „Pro Patria”. Na uroczystości zabrał głos pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. – Wydarzenia takie jak dzisiaj – otwarcie wystawy poświęconej Jerzemu Łojkowi – to wydarzenia bez precedensu – zwrócił się do zebranych. -  To są wydarzenia, które budują pamięć o pokoleniach, które stały na straży bytu narodowego. To właśnie one swoją służbą i doskonałą pracą budowały tożsamość i etos państwa polskiego. W tym brały również udział tysiące policjantów. Dziś po latach dla tych tysięcy policjantów Muzeum Katyńskie jest domem pamięci, ale aby owa pamięć zaistniała należało ją odgrzebać.

Generał Andrzej Szymczyk wyjaśnił, że nie chodziło tu tylko o wydobycie dowodów zbrodni ukrytych w ziemi, ale bardziej o utrwalenie w świadomości społecznej wszystkich czynów popełnionych na narodzie polskim i przekazanie wiedzy o nich ludziom na całym świecie. Zapewnił, że polska Policja nadal będzie uczestniczyła w tej misji.

Nadinsp. Andrzej Szymczyk odznaczył Złotym Medalem „Za Zasługi dla Policji” odchodzącego ze stanowiska dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. Prof. Zbigniew Wawer podziękował za to wyróżnienie i odznaczył insp. Rafała Batkowskiego, dyrektora BMWP KGP Medalem Pułkownika Bronisława Gembarzewskiego, za wspieranie inicjatyw muzealnych. To samo odznaczenie otrzymali zasłużeni w krzewieniu wiedzy historycznej policjanci: insp. Zbigniew Rogala i podinsp. Jerzy Szemerluk.

Podczas sesji na Cytadeli prace nad dokumentami katyńskimi omówił kom. Hubert Deptuła z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Dzięki zaangażowaniu policyjnych specjalistów udało się poznać treść listów, znalezionych przy ofiarach zbrodni katyńskiej, które przez lata przebywania w ziemi stały się nieczytelne.

Bardzo wzruszające były relacje bezpośrednich świadków wydarzeń sprzed 77 lat – dzieci policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb, które przeżyły zesłanie na Syberię.

17 września na Placu Apelowym Muzeum Katyńskiego odbyła się Msza święta pod przewodnictwem biskupa polowego WP, pełnomocnika Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. ks. Józefa Guzdka. Uczestniczył w niej m. in. minister obrony narodowej Antoni Maciarewicz oraz podsekteratz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot. Obecni byli również: Teresa Bracka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach, Michał Krzysztof Wykowski prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Jarosław Olbrychowski prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.  Po nabożeństwie Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura dała koncert patriotyczny.

Po południu uroczystości przeniosły się pod Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Były okolicznościowe przemówienia, Apel Pamięci, odmówiono modlitwę i złożono wieńce.

KGP / Paweł Ostaszewski / ar

 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"
 • "Pamięć nie dała się zgładzić"

Film Konferencja "Pamięć nie dała się zgładzić"

Pobierz plik Konferencja "Pamięć nie dała się zgładzić" (format mp4 - rozmiar 24.75 MB)

Powrót na górę strony