Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w Londynie w związku z ostatnimi atakami na polskich obywateli w Wielkiej Brytanii

Data publikacji 22.09.2016

W dniu 22 września 2016 Dyrektor BMWP KGP, insp. Rafał Batkowski złożył krótką, roboczą wizytę w Londynie, której celem było podsumowanie działań polskich policjantów, oddelegowanych do służby w miejscowości Harlow, hrabstwo Essex, gdzie doszło ostatnio do przestępstw na szkodę Polaków. Ponadto podczas rozmów z przedstawicielami brytyjskich organów ścigania omówiono kwestie bezpieczeństwa polskich obywateli na Wyspach Brytyjskich oraz wysłuchano stanowiska strony brytyjskiej na temat kroków, podejmowanych w tej sprawie.

Podczas spotkania w Ambasadzie RP w Londynie podsumowano działania polskich policjantów, oddelegowanych do Harlow w hrabstwie Essex. Strona polska wyraziła zadowolenie z dotychczasowej współpracy z lokalną policją brytyjską. Omówiono stan postępowań przygotowawczych, prowadzonych w związku z zabójstwem i pobiciem obywateli polskich w Harlow oraz przedsięwzięć typu „community policing”, skierowanych do polskiej mniejszości w tym mieście.

W spotkaniu brali udział Ambasador RP w Wielkiej Brytanii, pan Arkady Rzegocki, Kierownik Wydziału Konsularnego w Ambasadzie RP w Londynie, pan Michał Mazurek, Komendant Policji Miasta Harlow, pan Sean O’Callaghan oraz polscy policjanci, którzy pełnili służbę w Harlow.

Ponadto doszło do spotkania z przedstawicielami brytyjskich agencji policyjnych, które obejmują zasięgiem swojego działania cały kraj i zajmują się m.in. zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw z nienawiści - na tle rasowym, etnicznym czy wyznaniowym (tzw. ”hate crimes”). Strona polska podjęła temat optymalnej wymiany informacji w tym zakresie i środków, które pozwolą zapobiec tego rodzaju zagrożeniom. Przedyskutowano kolejne, planowane w najbliższym czasie przedsięwzięcia w zakresie zwalczania przestępstw z nienawiści. Podkreślono również potrzebę przyśpieszenia prac na rzecz podpisania polsko-brytyjskiej umowy w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W rozmowach uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji Irlandii Północnej, pan Mark Hamilton, który monitoruje wszystkie działania policyjne w Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem Szkocji) w zakresie przestępstw z nienawiści oraz przedstawiciele Krajowej Agencji ds. Zwalczania Przestępczości (NCA). NCA zwalcza przestępczość zorganizowaną o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym oraz prowadzi wywiad kryminalny.

Podczas wszystkich spotkań Dyrektorowi BMWP KGP towarzyszył Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Londynie, mł. insp. Monika Sokołowska.

BMWP KGP / ar

 • Spotkanie robocze w Londynie
  autor zdj. Konrad Jagodziński / Ambasada RP w Londynie
 • Spotkanie robocze w Londynie
  autor zdj. Konrad Jagodziński / Ambasada RP w Londynie
 • Spotkanie robocze w Londynie
  autor zdj. Konrad Jagodziński / Ambasada RP w Londynie
 • Spotkanie robocze w Londynie
  autor zdj. Konrad Jagodziński / Ambasada RP w Londynie
Powrót na górę strony