Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Goście z całej Europy odwiedzili mazowieckich policjantów

Data publikacji 27.09.2016

W ramach międzynarodowego projektu CARE3 gości w Polsce delegacja uczniów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców klubów młodzieżowych oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym funkcjonariuszy Policji, pełniących służbę w komórkach ds. prewencji kryminalnej i nieletnich. Odwiedzili też Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

Do Polski przyjechało łacznie 43 osoby w tym: z Estonii 13 osób, z Norwegii 17 osób oraz z Łotwy 13 osób. Dołączyła do nich także piętnastoosobowa grupa z Polski, uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu, przedstawiciele ze stowarzyszenia Arka oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Projekt CARE3 powstał z inicjatywy szkoły podstawowej w Estonii. Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ARKA jest partnerem tego projektu. Nadrzędnym celem projektu jest doskonalenie umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych (poprzez szkolenia, warsztaty) w zakresie inicjowania kreatywnych działań sprzyjających integracji społecznej oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu młodzieży.

W poniedziałek (26.09) uczestnicy projektu odwiedzili komendę, gdzie przywitał ich I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świszcz, przedstawiając strukturę i sposób funkcjonowania Policji w Polsce.

Następnie zorganizowane zostały dwie grupy uczniów i opiekunów. Z pierwszą grupą, w której znajdowała się młodzież omówiono zagadnienie z profilaktyki rówieśniczej na przykładzie programu „PaT” oraz przeprowadzono warsztaty dotyczące przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, wyśmiewaniu i dyskryminacji rasowej. Dla drugiej grupy odbyły się warsztaty dotyczące prawnych aspektów postępowania z nieletnimi oraz zaprezentowano działania Policji w zakresie zapobiegania i niwelowania skutków demoralizacji.

W kolejnych dniach delegacja będzie zwiedzała Radom i dalej pracowała nad projektem.

KWP zs. w Radomiu / ig

  • Goście z całej Europy odwiedzili mazowieckich policjantów
  • Goście z całej Europy odwiedzili mazowieckich policjantów
  • Goście z całej Europy odwiedzili mazowieckich policjantów
Powrót na górę strony