Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Drugstop-transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”

W ramach realizacji projektu pn. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”, we wrześniu 2016 r. odbyło się kolejne już spotkanie zespołu zarządzającego, w którym udział wzięli przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji z Wrocławia, Opola, Katowic, Hradec Kralove, Liberca, Ostravy, Ołomuńca i Pardubic, a także pierwsze z cyklu pięciu szkoleń realizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji dla funkcjonariuszy, zajmujących się ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej na pograniczu polsko – czeskim.

7-8 września 2016 r. w Libercu odbyło się kolejne spotkanie zespołu zarządzającego, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Libercu. Każdy z partnerów przedstawił stan realizacji zadań przydzielonych do realizacji w ramach projektu. Głównym tematem spotkania były:

 • organizacja konferencji rozpoczynającej projekt w Hradec Kralove;
 • rozpoczęcie cyklu pięciu szkoleń specjalistycznych w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dla funkcjonariuszy policji z Polski i Czech,
 • organizacja spotkania roboczego poświęconego analizie stanu prawnego oraz wymiany informacji i doświadczeń w zakresie procedur dotyczących problematyki narkotykowej na pograniczu,
 • organizacja spotkania roboczego poświęconego opracowaniu wspólnego programu szkoleń dla funkcjonariuszy prewencji.

W trakcie spotkania omówiono też stan realizowanych zakupów niezbędnych do realizacji projektu oraz wyposażenie walizki demonstracyjnej, która będzie wykorzystywana podczas spotkań z rodzicami i nauczycielami w trakcie wspólnej kampanii prewencyjnej. Omówiono również kwestię działań, których efektem będzie opracowanie aplikacji mobilnej. Partnerzy przedstawili swoje oczekiwania oraz ustalono skład zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu aplikacji.

Zapoznanie się z działaniami poszczególnych partnerów i określenie harmonogramu poszczególnych prac pozwala efektywniej realizować zadania projektu. Dodatkowo dzięki nim zostają nawiązane kontakty między policjantami pełniącymi służbę w różnych pionach. 

Pierwsze z wspominanych wyżej szkoleń specjalistycznych zorganizowane w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji dla policjantów zajmujących się ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej na pograniczu polsko – czeskim, odbyło się w dniach 12 – 16 września 2016 r. w Legionowie

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” nr CZ.11.4.1.120/0.0/0.0/15_001/0000004” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Udział w nim wzięło 24 policjantów – 12 z Polski i 12 z Czech, którzy obok dwóch dni zajęć teoretycznych, przez trzy dni realizowali szkolenie praktyczne, podczas których zdobywali wiedzę dotyczącą postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego laboratorium narkotykowego.

Przypomnijmy, że celem projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz społeczności w regionie przygranicznym, podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej, a także przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 została podpisana 18 lipca 2016 r. Wartość całego projektu, to 2 457 545,50 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 088 913,68 euro. Wartość projektu po stronie czeskiej 1 284 873,50 euro, wartość projektu po stronie polskiej 1 172 672,00 euro. Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach projektu to 480 561,00 euro, w tym dofinansowanie 408 476,85 euro.

Na Partnera Wiodącego projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały następujące jednostki: 
po stronie polskiej: 

 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

po stronie czeskiej:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
 • Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018.

(KWP we Wrocławiu / ms)

Powrót na górę strony
Polska Policja