Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia grupy ATLAS

12-16 września 2016 r. na terenie obiektów poligonowych Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie zostały przeprowadzone ćwiczenia w ramach grupy ATLAS – grupy zadaniowej, zrzeszającej specjalne jednostki interwencyjne (kontrterrorystyczne) Unii Europejskiej.

Ćwiczenia zostały zorganizowane w ramach przewodnictwa Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji nad forum SNIPER grupy ATLAS, jako jednego z elementów funkcjonowania współpracy pomiędzy zrzeszonymi jednostkami Wspólnoty.

Tematem przewodnim przedsięwzięcia było wykorzystanie strzelca wyborowego w operacjach kontrterrorystycznych z pokładu śmigłowca oraz łodzi z wykorzystaniem najnowszej technologii. W tym przypadku zostało wykorzystane amerykańskie urządzenie stabilizujące TALON, pozwalające oddać precyzyjnie strzał z pokładu śmigłowca (MI-8) jak również z pokładu łodzi. W ramach ćwiczeń zrealizowano strzelanie ze śmigłowca do celów znajdujących się w budynku, strzelanie z pokładu łodzi do celów znajdujących się na brzegu, strzelanie z jednego brzegu do celów znajdujących się na przeciwległym brzegu jeziora na dystansie 1000 metrów oraz strzelanie na strzelnicy otwartej.

Tematyka ćwiczeń nie była przypadkowa. Została dostosowana do obecnych zagrożeń jakie występują na terenie Unii Europejskiej, gdzie nieprzewidywalność oraz brutalizacja sprawców ataków terrorystycznych, obliguje centralne jednostki kontrterrorystyczne (w przypadku naszego kraju taką jednostką jest właśnie Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP) do poszukiwania nowych rozwiązań, w tym przypadku nowych technologii, pozwalających optymalnie bezpiecznie rozwiązać sytuację kryzysową.

W przedsięwzięciu uczestniczyła Dyrekcja Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, która przywitała uczestników w imieniu całej Jednostki oraz oficjalnie rozpoczęła zgrupowanie strzelców wyborowych grupy ATLAS.

Całe przedsięwzięcie zostało podparte wykładami z zakresu balistyki jak również aspektów prawnych. Był to bardzo istotny element tego przedsięwzięcia, ponieważ jedynie prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu strzelectwa wyborowego podparte  zagadnieniami z zakresu balistyki daje podstawę do pełnego zrealizowania kwestii związanych ze strzelectwem długodystansowym – wyborowym. Niezwykle istotnym elementem były również wykłady z zakresu prawnego wykorzystania strzelca wyborowego, zwłaszcza, że w przypadku realnego współdziałania poszczególnych jednostek UE (a przepisy na to zezwalają i taka współpraca w UE była praktykowana), jednostka uczestnicząca na terenie państwa gospodarza musi respektować przepisy obowiązujące w kraju do którego przybyła. W związku z tym poszczególne jednostki UE winne są znać przepisy obowiązujące w państwach wspólnoty. W trakcie ćwiczeń omówione zostały przepisy prawne zawarte w ustawie z dnia 10 czerwca 2016r. Ustawa o Działaniach Antyterrorystycznych. 

Zajęcia z balistyki jak również z aspektów prawnych były prowadzone przez ekspertów tj. Pana prof. dr. hab. inż. Jerzego Ejsmonta (balistyka) oraz Pana dr. Michała Stępińskiego (aspekty prawne). Pan Jerzy Ejsmont jest wykładowcą Politechniki Gdańskiej, natomiast Pan Michał Stępiński był Dyrektorem Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, a obecnie jest wykładowcą akademickim Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP pragnie podziękować obu Panom za wkład włożony w przedsięwzięcie, jak również dziękuje Panom Rektorom obu uczelni za wyrażenie zgody na uczestnictwo swoich naukowców, a tym samym za zrozumienie jak ważne jest powiązanie świata nauki z działaniami praktycznymi.

Powyższe powiązanie teorii z praktyką będzie stanowiło podstawę i wyznaczało kierunek przyszłych przedsięwzięć w ramach przewodnictwa Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP nad forum SNIPER.

Uczestnikami przedsięwzięcia byli przedstawiciele 21 państw Unii Europejskiej zrzeszeni w grupie ATLAS tj. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Luksemburga, Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Romunii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch oraz funkcjonariusze z BOA KGP. Razem w przedsięwzięciu wzięło udział 29 funkcjonariuszy z UE, 19 funkcjonariuszy z BOA KGP, zaproszeni eksperci oraz zaproszeni funkcjonariusze z innych formacji.

Zrealizowane przedsięwzięcie skupiło największą liczbę strzelców wyborowych z największej liczby państw w historii grupy ATLAS, co potwierdzali przedstawiciele zaproszonych jednostek. Stworzyło to warunki do nawiązania kontaktów pomiędzy poszczególnymi pastwami na przyszłość jak również dało możliwość wymiany doświadczeń/spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami w trakcie zgrupowania. 

Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP już prowadzi przygotowania nad przyszłorocznymi ćwiczeniami w ramach przedmiotowego forum, które będzie również na najwyższym poziomie co da podstawę i możliwość wypracowania optymalnego wykorzystania strzelca wyborowego w działaniach kontrterrorystycznych.

Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP czynnie uczestniczy również w innych przedsięwzięciach realizowanych w ramach grupy ATLAS, zarówno jako zaproszony uczestnik jak i organizator przedsięwzięć na terenie Polski.

(BOA KGP / ms)

Powrót na górę strony