Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przesmyk Suwalski - „KUKLE 2016”

Doskonalenie umiejętności organizacji działań podczas prowadzenia operacji w sytuacji kryzysowej, w tym przewidywanie, planowanie i podejmowanie trafnych decyzji – to cel, jaki przyświecał ćwiczeniom podlaskich policjantów, pograniczników i strażaków w ramach konferencji naukowo – dydaktycznej „Zarządzanie kryzysowe na terenie Przesmyku Suwalskiego jako forma wzmożonej ochrony granicy Unii Europejskiej”.

Próba nielegalnego przekroczenia granicy w Ogrodnikach przez autobus, który został skradziony w Estonii i nie zatrzymał się do kontroli na Litwie. Wewnątrz zakładnicy i mający niebotyczne żądania sprawcy, wyposażeni w niebezpieczne substancje chemiczne i wybuchowe. Dodatkowo poprzedzające autobus osobowe auto, próbujące z ogromną prędkością wedrzeć się na terytorium RP i jego pasażerowie, ostrzeliwujący podejmujących interwencję pograniczników. Z takimi zdarzeniami musieli się wczoraj zmierzyć podlascy policjanci, funkcjonariusze SG i strażacy – na szczęście tylko w ramach ćwiczeń.

27 września br. na przejściu granicznym w Ogrodnikach, w oparciu o scenariusz, którego osnowę stanowiła przytoczona sytuacja odbyło się ćwiczenie dowódczo – sztabowe opatrzone kryptonimem „Kukle 2016”. Wzięli w nim udział podlascy policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej doskonaląc umiejętności organizacji działań podczas prowadzenia operacji w trakcie wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym w pasie nadgranicznym północno-wschodniej części RP.

Ćwiczenie było kulminacyjnym punktem zorganizowanej w dniach 26-28.09.2016 r. w Kuklach w gminie Giby (woj. podlaskie) przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie konferencji naukowo dydaktycznej nt.: „Zarządzanie kryzysowe na terenie Przesmyku Suwalskiego, jako forma wzmożonej ochrony granicy Unii Europejskiej”. Obserwowane przez uczestników konferencji ćwiczenia będą wnikliwie analizowane i oceniane oraz wzbogacą wnioski i spostrzeżenia podsumowujące konferencję.

(KWP w Białymstoku / ms)

Powrót na górę strony