Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dialog zabrzańskich policjantów ze społecznością romską

Data publikacji 28.09.2016

Zabrzańscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami społeczności romskiej. Spotkanie zorganizował Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Wesołowski. Wśród zaproszonych gości obecny był Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek.

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu odbyło się spotkanie policjantów z przedstawicielami społeczności romskiej. Na specjalne zaproszenie insp. Dariusza Wesołowskiego przybyli Pani Teresa Mirga i Pan Daniel Ondycz, którzy reprezentowali prawie pięciusetosobową społeczność Romów mieszkających w Zabrzu. W spotkaniu oprócz zabrzańskich policjantów, którzy na co dzień realizują służbę patrolowo-interwencyjną na obszarze zamieszkałym przez Romów, uczestniczył również Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek. 

Od wielu lat Komenda Miejska Policji w Zabrzu prowadzi dialog z przedstawicielami społeczności romskiej. Jest to dialog oparty nie tylko na zrozumieniu, poszanowaniu praw i obowiązków każdej ze stron, ale także na zdobywaniu nowych doświadczeń i rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Głównym celem spotkania było wyrażenie chęci do dalszej współpracy opartej na poszanowaniu obowiązującego w Polsce prawa. Podczas spotkania nie tylko policjanci, ale również zaproszeni goście, zapoznali się z problematyką zapobiegania i zwalczania tzw. przestępstw z nienawiści, stanem prawnym i obowiązującymi przepisami oraz omówili problemy dotyczące dyskryminacji i przestępczości na tle rasowym, narodowościowym, religijnym oraz inne przestępstwa motywowanymi nienawiścią.

Podczas spotkania Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Wesołowski podkreślił rolę współpracy policji z przedstawicielami społeczności zabrzańskich Romów. Zapewnił, że każdy mieszkaniec naszego miasta może liczyć na pomoc i ochronę policji. Podkreślił również, że każdy mieszkaniec Zabrza, jest równy wobec obowiązującego prawa, a więc odpowiada za swoje czyny, jak każdy inny polski obywatel.

Powyższe słowa potwierdziła Pani Teresa Mirga, która w swoim wystąpieniu wyraziła chęć dialogu z zabrzańską policją. Podkreśliła, że dialog to nie tylko miłe spotkania i słowa, ale również trudne tematy do rozmów, na które strona romska jest gotowa. Dotychczasową współpracę z zabrzańską policją oceniła pozytywnie. Szczególne wyrazy uznania skierowała do kierownictwa i dzielnicowego z Komisariatu I Policji. 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek podczas spotkania omówił rolę jaką pełni policja w społeczeństwie, jakie wyzwania w tematyce praw człowieka towarzyszą policjantom w codziennej służbie oraz jakie komórki w policji zajmują się kontrolą i nadzorem nad przestrzeganiem praw obywateli w kontakcie z policją. Podkreślił również, że ważną rolą dialogu jest podnoszenie świadomości prawnej i obowiązujących przepisów wśród społeczności romskiej.

Na zakończenie spotkania Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Wesołowski wspólnie z zaproszonymi gośćmi podziękowali za spotkanie i wyrazili nadzieję na kolejne.

(KWP w Katowicach / mw)

  • Spotkanie zabrzańskich policjantów z przedstawicielami społeczności romskiej
  • Spotkanie zabrzańskich policjantów z przedstawicielami społeczności romskiej
Powrót na górę strony
Polska Policja