Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Zarządzanie komunikacją w administracji publicznej”

Zarządzanie komunikacją wewnątrzorganizacyjną oraz zasobami ludzkimi były przedmiotem obrad konferencji, która odbywała się 26-27 września 2016 r. w Szczytnie. Organizatorem i gospodarzem przedsięwzięcia pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dra Jarosława Szymczyka był Instytut Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji.

Konferencja był adresowana do pracowników administracji publicznej oraz środowisk akademickich zajmujących się problematyką szeroko rozumianego zarządzania komunikacją. W spotkaniu wzięli udział praktycy – naczelnicy wydziałów komunikacji, rzecznicy prasowi, wykładowcy komunikacji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. zw. Jadwiga Stawnicka, prof. zw. Arkadiusz Letkiewicz, prof. zw. Bernard Wiśniewski, dr. hab. Janusz Chełchowski, mł. insp. dr hab. Jerzy Kosiński, mł. insp. dr Iwona Klonowska, czy Maciej Wróbel z TVP3 Olsztyn.

Wśród tematów poruszanych podczas obrad plenarnych znalazły się m.in.: zagadnienia związane z poprawnością językową, zarządzaniem wizerunkiem i public relations w administracji publicznej, zarządzaniem komunikacją w Internecie oraz informacją w mediach. Dyskutowano o zarządzaniu Policją, zarządzaniu informacją kryminalną i komunikacją językową w administracji publicznej oraz wizerunkiem w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Poruszono także problematykę zarządzania informacją w relacjach przełożony-podwładny w Policji oraz jednostkach komercyjnych.

(WSPol Szczytno / ms)

Powrót na górę strony