Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy policjanci ruszają z programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży

Od października br. dolnośląscy policjanci ruszają z wojewódzkim programem edukacyjnym ukierunkowanym na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym pn. „ALFA”. Pierwsze szkolenia adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa. Program opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu objął patronatem Wojewoda Dolnośląski.

Terroryzm stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zarówno z perspektywy światowej, jak również lokalnej. Mimo, że nie ma aktualnie żadnych sygnałów świadczących o tego typu zagrożeniach w Polsce, to jednak należy kłaść duży nacisk na edukację w zakresie właściwych zachowań na wypadek takiego zagrożenia.

Program edukacyjno - informacyjny pn. „ALFA” opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się on w założenia „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” (Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r.), w którym zdefiniowane zostały zadania dla Policji. 

Policja odgrywa kluczową rolę w odniesieniu do reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym pozostaje ona wiodącą w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu, prowadzenia negocjacji oraz działań minersko-pirotechnicznych. Istotnym elementem działalności Policji jest także edukacja społeczna na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Program „ALFA” częściowo stanowi kontynuację prowadzonych już wcześniej szkoleń. Został on jednak znacznie rozszerzony. Pierwsze szkolenia w ramach tego programu adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej województwa dolnośląskiego. 

Obecnie świadomość i wiedza dzieci i młodzieży na temat terroryzmu jest niewielka. Strzępki informacji wyniesione z domu, czy też przekaz medialny są jedynymi informatorami o terroryzmie. Dlatego kluczową kwestią dla realizacji programu będzie edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w przypadku, gdyby stali się oni uczestnikami zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

Interaktywne zajęcia prowadzić będą specjalnie wyszkoleni policjanci, przygotowani przez specjalistów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji i psychologów. Policjanci opracowując program współpracowali też z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Sposób prowadzenia zajęć oraz opracowane i wykorzystywane podczas nich materiały dydaktyczne, zostały dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Projekt jest realizowany przy wsparciu środków finansowych Fundacji PZU. 

Start projektu dotyczącego szkoleń dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, ogłosili Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski.

(KWP we Wrocławiu / ms)

Zdjęcia: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

  • konferencja
  • konferencja
Powrót na górę strony