Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Data publikacji 28.09.2016

W Centrum Konferencyjnym Stadion Narodowy w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju przy współudziale Komendy Głównej Policji.

W konferencji uczestniczą m.in. Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju Pan Przemysław Derwich, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Ambasador Szwajcarii w Polsce Pan Andrej Motyl, Dyrektor Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy Pan Ulrich Stürzinger oraz policjanci i specjaliści z zakresu ruchu drogowego z Polski i Szwajcarii.

Tematyka pierwszego dnia konferencji dotyczy wpływu rozwiązań prawnych i działań edukacyjno - profilaktycznych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych kształtujących zachowania uczestników ruchu drogowego.

Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Uni Europejskiej jest zwieńczeniem projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanego przez Komendę Główną Policji. Głównym celem polsko-szwajcarskiego programu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym z naciskiem na najbardziej zagrożone grupy uczestników ruchu drogowego.

mag

fot. K. Chrzanowski / Miesięcznik Policja 997

  • Konferencja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • Konferencja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • Konferencja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • Konferencja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • Konferencja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Powrót na górę strony