Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję

Data publikacji 28.09.2016

Blisko 200 prac plastycznych zostało nadesłanych na konkursy „Bezpieczne wakacje od alkoholu” i „Wakacje wolne od uzależnień”, które przeznaczone były dla dzieci i młodzieży szkolnej. Komisja konkursowa po długiej naradzie wybrała najlepsze prace. Ich autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody i gadżety policyjne.

W środę, 28 września 2016 r., o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. kilkuosobowa komisja konkursowa oceniła nadesłane pocztą prace na dwa konkursy wojewódzkie, zorganizowane w ramach Programu działań prewencyjnych „Bezpieczne wakacje”.

Blisko 170 prac nadesłały dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych z terenu woj. lubuskiego, na konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne wakacje bez alkoholu”. Ponad 20 plakatów przysłała młodzież gimnazjalna na konkurs „Wakacje wolne od uzależnień”. Obie zabawy ogłoszono pod koniec roku szkolnego 2015 / 2016.

Celem konkursów było propagowanie zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego, edukacja i popularyzacja wiedzy wśród najmłodszych na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek, promowanie zdrowego stylu życia oraz propagowanie życia bez nałogów.

Pod uwagę brano: zgodność pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczną i techniczną wykonania pracy, oryginalność podejścia do tematu oraz wartość merytoryczną i walory edukacyjne pracy.

Oto laureaci konkursu:

 • plastycznego pn. „Bezpieczne wakacje bez alkoholu”:
  I miejsce – Estera Milka z Mościc, lat 12, praca pt. „My oglądamy żubry, a nie pijemy Żubra”,
  II miejsce – Wiktoria Cyganiak z Lubczyna, lat 11, praca pt. „Przy ognisku”,
  III miejsce – Patryk Marchewka z Goszczanowca, lat 12, praca pt. „Ten ciężar jest lepszy”,
 • na plakat pn. „Wakacje wolne od uzależnień”:
  I miejsce – Martyna Biedrzycka z Baczyny, lat 14, praca pt. „Wakacje wolne od uzależnień”,
  II miejsce – Paulina Janiak z Baczyny, lat 15, praca pt. „Wakacje wolne od uzależnień”,
  III miejsce – Natalia Rutkowska również z Baczyny, lat 13, praca pt. „Bez używek i bez łez – wakacje mogą być the Best”.

Laureaci otrzymają dyplomy i gadżety policyjne oraz nagrody ufundowane przez Biuro Wojewody Lubuskiego, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz Fundację Contra Crimen.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursach, a zwycięzcom gratulujemy!

(KWP w Gorzowie / mw)

 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
 • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez lubuską Policję
Powrót na górę strony