Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda odwiedził Opolszczyznę. Policjanci zabezpieczali przejazd i pobyt Pana Prezydenta. Czuwali także nad bezpieczeństwem zgromadzonych osób oraz dbali o płynność ruchu drogowego.

Zabezpieczenie tej wizyty wymagało od policjantów precyzyjnego i profesjonalnego przygotowania. Przyjazd Prezydenta RP poprzedził rekonesans, który został przeprowadzony w przededniu wizyty wraz z funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu. Wówczas szczegółowo omówiono zaplanowany przebieg wizyty oraz rozdzielono zadania do wykonania dla wszystkich policjantów, zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

W zabezpieczeniu prezydenckiej wizyty udział wzięło kilkudziesięciu policjantów różnych służb. Czuwali oni nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników zaplanowanych spotkań. Zabezpieczali trasy przejazdu kolumny prezydenckiej, jak również dbali o płynność ruchu na drogach.

Nie odnotowano przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego. Pan Prezydent podziękował policjantom za skuteczne zabezpieczenie wizyty.

(KWP w Opolu / ms)

Powrót na górę strony
Polska Policja