Kolejni policyjni instruktorzy uprawnieni do egzaminowania - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policyjni instruktorzy uprawnieni do egzaminowania

Data publikacji 29.09.2016

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończył się kurs specjalistyczny dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W szkoleniu udział wzięło 9 funkcjonariuszy z KWP w Łodzi, KWP w Gorzowie Wielkopolskim, KSP oraz CSP w Legionowie. Policjanci podczas trzydniowego kursu zdobywali informacje i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień instruktorskich. Teraz zdobytą wiedzę wykorzystają w szkoleniu funkcjonariuszy.

W dniach 26-28 września 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywał  się kurs specjalistyczny dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Szkolenie składało się z dwóch etapów – teorii i praktyki.

Podczas pierwszego etapu funkcjonariusze zapoznawali się z podstawami prawnymi użycia i wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, a także z budową i właściwościami paralizatora elektrycznego Taser x2, x26 i x26p,  sposobu działania tych urządzeń w różnych warunkach pogodowych oraz  wobec osób np. z wbudowanym rozrusznikiem serca czy kobiet ciężarnych.

Drugi etap to część praktyczna. W jego trakcie funkcjonariusze ćwiczyli między innymi sposób noszenia paralizatora, jego dobycie i przygotowanie do użycia, wymianę kartridży, a także procedurę oddania strzału. Nie pominięto kwestii związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Każdy etap kończył się testem. Test praktyczny sprawdzał nabyte umiejętności używania paralizatora elektrycznego z uwzględnieniem elementów taktyki i techniki posługiwania się, natomiast test wiedzy sprawdzał przysposobione przepisy. Na zakończenie kursu każdy z policjantów otrzymał zaświadczenie, które potwierdza zdobyte uprawnienia do prowadzenia zajęć i egzaminowania funkcjonariuszy Policji w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Szkolenie zostało zorganizowane i zrealizowane przez Zakład Podstaw Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • część praktyczna szkolenia
  • część praktyczna szkolenia
  • część praktyczna szkolenia
Powrót na górę strony
Polska Policja