Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja inaugurująca polsko – czeski projekt „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”

Data publikacji 30.09.2016

29 września 2016 r. w Centrum Kongresowym Aldis w Hradec Kralove odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację polsko – czeskiego projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Projekt ten, dofinansowany ze środków unijnych, będzie realizowany w latach 2016-2018. Partnerem wiodącym projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. W jego realizacji po stronie polskiej uczestniczą również Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

W konferencji inaugurującej projekt udział wzięli komendanci wojewódzcy i przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację projektu z komend wojewódzkich Policji w Libercu, Hradec Kralove, Pardubicach, Ołomuńcu, Ostravie, Wrocławiu, Opolu i Katowicach, a także Zastępca Komendanta Głównego Policji w Czechach ds. Ekonomicznych, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu i władz samorządowych.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. założenia projektu, jego cele, stopień realizacji, a także nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany do działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej i materiały profilaktyczne wykorzystywane podczas realizacji działań prewencyjnych.

Główne cele projektu to:

 • zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na obszarze pogranicza oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym,
 • podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej,
 • przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Na Partnera Wiodącego projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały następujące jednostki:

 • po stronie polskiej:
  - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • po stronie czeskiej:
  - Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
  - Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
  - Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
  - Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
  - Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Działania bezpośrednio ukierunkowane na realizację celów projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych, szkolenia pracowników zajmujących się problematyką narkotykową: szkolenia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za likwidację nielegalnych laboratoriów oraz szkolenia funkcjonariuszy prewencji, celem efektywniejszego prowadzenia akcji profilaktycznych;
 • edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień - prowadzenie akcji prewencyjnych wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli (w tym celu zaplanowano opracowanie prezentacji multimedialnych, walizek edukacyjnych, zakup zestawów multimedialnych, filmu o substancjach psychoaktywnych oraz gadżetów promocyjnych). Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej informującej o negatywnym wpływie narkotyków i innych substancji odurzających;
 • analiza stanu prawnego oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie procedur dotyczących problematyki narkotykowej na pograniczu;
 • zakup kompatybilnego sprzętu, który będzie wykorzystywany do ujawniania i zwalczania przestępczości narkotykowej, opracowanie wspólnej procedury szybkiej wymiany informacji, określenie zasad współpracy między partnerami projektu w celu wspólnego zwalczania przestępczości narkotykowej.

W ramach projektu, w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie, realizowane są przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne m.in. specjalistyczne szkolenia dla policjantów zajmujących się ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej na pograniczu polsko – czeskim. Udział w nich weźmie łącznie 120 policjantów z Polski (60) i z Czech (60). Ponadto 60 policjantów z Polski (30) i z Czech (30) będzie uczestniczyło w szkoleniach mających na celu przygotowanie funkcjonariuszy do prowadzenia spotkań profilaktycznych.

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 została podpisana 18 lipca 2016 r. Wartość całego projektu, to 2 457 545,50 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 088 913,68 euro. Wartość projektu po stronie czeskiej 1 284 873,50 euro, wartość projektu po stronie polskiej 1 172 672,00 euro.

(KWP we Wrocławiu / KWP w Opolu/ KWP w Katowicach/ mw)

 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja inaugurująca polsko – czeski projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
Powrót na górę strony