Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – kolejna odsłona projektu

Proceder niewolnictwa nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze – przekonują przedstawicielki holenderskiej Policji w czasie spotkań z młodzieżą, bezrobotnymi i innymi osobami zainteresowanymi pracą za granicą w ramach projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczenstwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Kolejna odsłona projektu rusza właśnie w garnizonie małopolskim i opolskim.

Przestępstwo handlu ludźmi to wykorzystywanie człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności. Może przybierać ono formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa.

Ostatnie lata wskazują na wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Biorąc pod uwagę powyższą tendencję, konieczne było podjęcie działań mających na celu ochronę bezpieczeństwa obywateli polskich poza granicami kraju oraz poszerzanie ich wiedzy na temat mogących ich tam spotkać zagrożeń. Niewątpliwie takim działaniem  było podjęcie współpracy z Policją holenderską, polegającej w głównej mierze na organizacji spotkań dedykowanych osobom rozważajacym w przyszłości migrację zarobkową. Pierwsze projekty poświęcone tej problematyce zostały zrealizowane już w 2014 roku w Raciborzu i Opolu. Rezultaty jakie zostały tam osiągnięte, spowodowane m. in. dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, dały podstawę do rozszerzenia działania na wiekszą liczbę województw. Od 2015 roku z inicjatywy ówczesnego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego, a obecnie Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, warsztaty pn "Twoje bezpieczenstwo – nasza sprawa – praca w Holandii" prowadzone są już w całej Polsce.   

Projekt adresowany jest w szczególności do uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów, bezrobotnych oraz innych osób zainteresowanych pracą za granicą. Polega na organizowaniu spotkań na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w projekcie. Walorem innowacyjnym przedsięwzięcia jest prowadzenie spotkań przez praktyków zajmujących się problematyką handlu ludźmi w Holandii. Podczas tych warsztatów poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane są także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi. W spotkaniach  ze strony holenderskiej biorą udział Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej, Stieska Johannes z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem oraz Hanna Mongard z organizacji Fair Work. Komendę Główną Policji reprezentuje podkom. Katarzyna Świątek z Biura Prewencji.  

W ubiegłym roku projektem objętych było 31 jednostek organizacyjnych Policji. Spotkania odbyły się na terenie garnizonów: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego,  lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, podlaskiego oraz zachodniopomorskiego.

W 2016 roku warsztaty zorganizowano już w garnizonach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Kolejna odsłona projektu ruszyła własnie w województwie małopolskim i opolskim. W najbliższych dniach (3 - 7 października) w warsztatach będą mieli okazję uczestniczyć m.in. uczniowie szkół ponadgminazjalnych z Bochni, Miechowa, Myślenic, a także Opola i Prudnika. Jeszcze w październiku (18 – 21) projekt dotrze do Nysy i Głogowa. Tegoroczna edycja polsko - holenderskiego przedsiewzięcia zakończy się w dniach 21-25 listopada na terenie województwa wielkopolskiego i łódzkiego.

(Biuro Prewencji KGP / ms)

  • spotkanie z policjantami
  • spotkanie z policjantami
  • spotkanie z policjantami
  • spotkanie z policjantami
Powrót na górę strony