Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Próba ataku terrorystycznego w elbląskim areszcie i interwencja policjantów – ćwiczenia

Areszt Śledczy w Elblągu zorganizował okręgowe ćwiczenia specjalistyczne w kooperacji z innymi służbami mundurowymi. Głównym celem prowadzonych działań było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności współdziałania Służby Więziennej z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną w stanie wzmożonej gotowości obronnej państwa.

Zaplanowany scenariusz przewidywał kilka dramatycznych zdarzeń, które mogą się pojawić w codziennej służbie i wymagać od funkcjonariuszy natychmiastowej mobilizacji i skoordynowanych działań przy zastosowaniu specjalistycznych środków.

Akcja rozpoczęła się od meldunku, że w Areszcie Śledczym w Elblągu kilku osadzonych podejrzanych o terroryzm próbuje wprowadzić działania destabilizacyjne i poważnie zakłócić bezpieczeństwo i porządek na terenie aresztu. W wyniku działań operacyjnych otrzymano również informację, iż wystąpienie prowodyrów ma być powiązane z próbą dokonania zamachu na obiekty tutejszej jednostki penitencjarnej. Funkcjonariusze elbląskiego aresztu przystąpili wzmocnienia systemu posterunków wewnętrznych obiektu oraz zorganizowanie ochrony okrężnej.

Zgodnie z zamierzeniami terrorystów, przed jednostką pojawiła się grupa osób o agresywnym nastawieniu, która próbowała sforsować bramę główną aresztu. Policja w sile jednej kompanii dokonała skutecznego zatrzymania i obezwładnienia napastników. Zdążyli oni jednak dokonać podpalenia samochodu osobowego zaparkowanego przed aresztem, wprowadzając w ten sposób dodatkowe zagrożenie dla jednostki. Wezwana na miejsce Państwowa Straż Pożarna podjęła skuteczne działania, gasząc pożar i zabezpieczając teren.

W tym samym czasie grupa siedmiu skazanych przebywających na polu spacerowym próbowała dołączyć się do zamieszek, zakłócając porządek w areszcie poprzez nawoływanie innych osadzonych, aby przyłączyli się do protestu. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Gdańska przy współudziale elbląskich funkcjonariuszy dokonała sprawnej, profesjonalnej interwencji, likwidując zagrożenie.

Dynamizm i realizm sytuacji stanowił nieocenioną wartość w treningu profesjonalnych i zdecydowanych działań w sytuacji poważnego zagrożenia i kryzysu. Jest to niewątpliwie okazja do doskonalenia technik interwencyjnych w kooperacji z innymi służbami mundurowymi.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały, że funkcjonariusze poszczególnych formacji są bardzo dobrze przygotowani do działania w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń, a społeczeństwo może czuć się bezpiecznie.

(KWP w Olsztynie / ms)

Powrót na górę strony