Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Piątkowe uroczystości w Łomży

Data publikacji 09.10.2016

Pełniący dotychczas obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, Pan Komisarz Marek Sienkiewicz otrzymał akt powołania na to stanowisko. Rozkaz personalny szefowi łomżyńskich policjantów wręczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Okazją do przekazania awansu były uroczystości związane ze świętem ratownictwa medycznego w Łomży.

Świętowanie Dnia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Łomży z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz osób zawodowo i ochotniczo związanych z ratownictwem, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym było ważnym wydarzeniem także dla łomżyńskich policjantów.

Podczas piątkowego uroczystego apelu, Pan komisarz Marek Sienkiewicz, pełniący dotychczas obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, odebrał awans na to stanowisko z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pana Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana nadinspektora Daniela Kołnierowicza.

Pan minister Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu gratulował nowemu szefowi łomżyńskich policjantów, życząc jednocześnie jak najlepszej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Łomży i regionu.

Obchody zorganizowane przez współpracującą z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego Grupę Ratowniczą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, związane były również z przekazaniem ratownikom specjalistycznych pojazdów, w tym samochodu terenowego przeznaczonego do działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych.

Grupa Ratownicza bierze aktywny udział w prowadzonych przez podlaską Policję działaniach poszukiwawczych na mocy podpisanego w 2015 roku porozumienia o współpracy (więcej na stronie).

KWP w Białymstoku / ws

  • Piątkowe uroczystości w Łomży
  • Piątkowe uroczystości w Łomży
  • Piątkowe uroczystości w Łomży
  • Piątkowe uroczystości w Łomży
  • Piątkowe uroczystości w Łomży
  • Piątkowe uroczystości w Łomży
  • Piątkowe uroczystości w Łomży
  • Piątkowe uroczystości w Łomży
  • Piątkowe uroczystości w Łomży
Powrót na górę strony