Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Katowicki projekt „Bezpieczna przystań” – polskim kandydatem do nagrody w dziedzinie zapobiegania przestępczości

Data publikacji 10.10.2016

Program profilaktyczny "Bezpieczna przystań" katowickiej komendy miejskiej oraz Urzędu Miasta Katowice zdobył pierwsze miejsce w kraju wśród projektów profilaktycznych o tematyce bezpieczeństwa osób starszych. Według Komisji Konkursowej, wybrany projekt najpełniej wpisuje się w temat konkursu – „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”. Teraz będzie reprezentował Polskę w konkursie „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, która odbędzie się 14-15 grudnia 2016 na Słowacji.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosiła konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym” (Prevention of crimes committed on elderly people). Kilka dni temu w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wybranie jednego krajowego projektu do konkursu. Największą liczbę punktów otrzymał projekt: „Bezpieczna przystań” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Urzędu Miasta Katowice. 

Według Komisji konkursowej wybrany projekt najpełniej wpisuje się w tegoroczny temat konkursu – „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”, spełnia kryteria takie jak: innowacyjność, przeprowadzona ewaluacja oraz możliwość powielenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2016. na Słowacji.

Program „Bezpieczna Przystań” adresowany jest do seniorów oraz wszystkich mieszkańców Katowic, którym na sercu leży bezpieczeństwo osób starszych. Program ten ma na celu wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz ograniczenie liczby zdarzeń kryminalnych z ich udziałem. Podatność emocjonalna seniorów na potencjalne stanie się ofiarą przestępstwa lub innego czynu zabronionego wydaje się być nieporównywalnie większa aniżeli wśród przedstawicieli innych grup społecznych. W związku z przemianami demograficznymi - wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie, problem zapewnienia bezpieczeństwa tej grupie społecznej jest niezwykle istotny. W związku z tym katowiccy policjanci opracowali program „Bezpieczna Przystań”. Program ukierunkowany jest na edukację bezpiecznych zachowań wśród seniorów, ale także wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo osób starszych. Obok tradycyjnej edukacji w zakresie bezpiecznych postaw prowadzonej przez policjantów i strażaków, istotę programu stanowi wzmacnianie więzi społecznych, lepsze wykorzystanie istniejących rozwiązań socjalnych, kulturalnych, zwiększających aktywność osób starszych w celu walki z anonimowością, samotnością, warunkujących wiktymizację seniorów.

Efekt profilaktyczny uwarunkowany jest nie tylko edukacją samych seniorów, ale również dotarciem do ich krewnych, znajomych, sąsiadów, uwrażliwieniem społecznym na ich problemy. Artykuły oraz apele kierowane są zarówno do samych seniorów jak i całej społeczności Katowiczan, w celu zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa seniorów, okazania im zainteresowania, poświęcenia czasu i gotowości niesienia pomocy. Taki właśnie wymiar nawiązywania międzypokoleniowych więzi społecznych miało np. połączenie akcji „Zjedz obiad z seniorem” z programem „Bezpieczna Przystań”. Jako narzędzia upowszechniania informacji w programie wykorzystano współpracę z lokalnymi mediami, strony internetowe partnerów projektu, portale społecznościowe. Kampanie informacyjne prowadzone są w urzędach, szpitalach, placówkach zdrowia, środkach komunikacji miejskiej, kościołach, sieci bibliotek. Uczestnicy programu wyposażani są zarówno w wiedzę merytoryczną jak i praktyczne aspekty jej wykorzystania, a także gadżety podnoszące bezpieczeństwo: alarmy osobiste, parasole i torby z elementami odblaskowymi, multimedialny poradniki bezpieczeństwa „Bezpieczna Przystań”. Program ma charakter społeczny, interdyscyplinarny. Jego innowacyjność polega na zaangażowaniu wielu instytucji i podmiotów, ale przede wszystkim członków społeczności lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach dziękują partnerom programu: Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, Polityki Społecznej, Promocji Urzędu Miasta w Katowicach, Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, Zespołowi Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach oraz wszystkim podmiotom, które wspierały policjantów w realizacji działań, w szczególności Radzie Seniorów Miasta Katowice, Fundacji „Podaruj Nadzieję”, PKM w Katowicach Przedsiębiorstwu „Tramwaje Śląskie”, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. "To dzięki Państwu możemy w Katowicach poszczycić się najlepszym w kraju programem profilaktycznym o tematyce bezpieczeństwa osób starszych. To nasz wspólny sukces. Nie byłoby tego programu bez Was, Waszego zaangażowania i serca wkładanego w jego realizację, za co pragniemy wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i postawionych celów do realizacji i ten najważniejszy...BEZPIECZEŃSTWO".

(KWP w Katowicach / mw)

Powrót na górę strony