Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Vivat Academia, vivant professores! – Inauguracja roku akademickiego w WSPol

„Rok akademicki 2016/2017 uważam za otwarty” – powiedział podczas inauguracji insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji. Tym samym 1056 studentów, w tym 549 funkcjonariuszy oficjalnie rozpoczęło naukę na studiach I i II stopnia. W uroczystej immatrykulacji udział wzięli m.in. Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji,a także Pan Jarosław Brysiewicz – Zastępca Szefa BBN.

11 października 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Na ten dzień czekało wielu studentów. Z blisko 3250 podań złożonych podczas tegorocznej rekrutacji –  z uwagi na limit przyjęć – przyjętych na studia I i II stopnia zostało 1056 studentów, w tym 549 funkcjonariuszy.

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru, odegrania hymnu państwowego i przemówienia okolicznościowego gospodarza uczelni – insp. dr. hab. Piotra Bogdalskiego.

Po przemówieniu nastąpił najważniejszy punkt uroczystości – Immatrykulacja. Wyróżnieni studenci I roku, po złożeniu roty ślubowania na sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, otrzymali z rąk Komendanta-Rektora WSPol, Sekretarza Stanu w MSWiA oraz Komendanta Głównego Policji indeksy.

Następnie po uroczystym odczytaniu ślubowania wręczono 5 osobom dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na przemówienia gości. Pierwszy głos zabrał Pan Jarosław Zieliński:

„Ta uczelnia jest szczególna, bo jedyna w swoim rodzaju. W Polsce jest tylko jedna taka uczelnia – Wyższa Szkoła Policji. Ma ona szczególny charakter bowiem musi spełnić podwójne wymagania, zarówno te, które obowiązują w szkolnictwie wyższym, jak i te związane z kształceniem na potrzeby resortu spraw wewnętrznych i administracji. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ma wysokie uprawnienia jeżeli chodzi o nadawanie stopni naukowych. W tym roku rozpoczęło się tu również kształcenie na nowym kierunku studiów – na zarządzaniu, które jest bardzo potrzebne Państwu, również służbom mundurowym […] Chcę pogratulować tym, którzy otrzymali dzisiaj indeksy, którzy rozpoczynają studia. Życzę wam żebyście pogłębili swoją wiedzę tak mocno i tak wszechstronnie, żeby wam służyła  w lepszym wykonywaniu waszych zadań dla Polski i dla naszych obywateli. Uczelni życzę dalszego rozwoju. Żeby zdobywała kolejne uprawnienia na potrzeby kształcenia […]”

Sekretarz Stanu w MSWiA podczas przemówienia mówił również o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, o zmianach w Policji, w tym m.in. o odtwarzaniu posterunków Policji, o wzroście znaczenia dzielnicowych.

Głos zabrał również Jarosław Brysiewicz – Zastępca Szefa BBN:

"Przed chwilą zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki w auli im. W. Stasiaka. To dla mnie okazja do tego, by podzielić się z państwem osobistą refleksją na temat jego dokonań, jego wkładu w rozwój formacji jaka jest Policja. Minister W. Stasiak był człowiekiem, który oddał całe swoje zawodowe życie Polsce. Szczególnie koncentrował się na sprawach bezpieczeństwa. Policję dobrze znał i rozumiał. Najlepszym tego dowodem była przywoływana dzisiaj ustawa o modernizacji służb bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ta ustawa i sposób jej przeprowadzenia w najlepszy sposób charakteryzuje jego działalność […] Przekazując dzisiaj najlepsze życzenia całej społeczności akademickiej chciałbym szczególnie zadedykować postać W. Stasiaka studentom, którzy zostali przed chwilą przyjęci w poczet tej społeczności. Warto odwoływać się do tej postaci, warto czerpać naukę z tej postawy. Szanowni państwo, życzę wytrwałości, życzę niezłomności w studiowaniu, w podnoszeniu kompetencji dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że patron tej auli będzie temu sprzyjał.

Vivat Academia, vivant professores”

Wzorem lat ubiegłych o oprawę muzyczną  inauguracji roku akademickiego WSPol, zadbał chór z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który zaśpiewał  pieśni Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.

Na zakończenie tego akademickiego wydarzenia wykład inauguracyjny pt. Bezpieczeństwo państwa wobec wyzwań współczesnego zagrożenia terroryzmem wygłosił prof. dr hab. Kuba Jałoszyński.

W uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, oprócz studentów oraz kadry Uczelni, udział wzięli m.in. Pan Jarosław Brysiewicz – Zastępca Szefa BBN, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji wraz z zastępcami,  komendanci wojewódzcy i szkół Policji, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, duchowieństwa oraz uczelni wyższych.

Na koniec trochę statystyk…

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na studiach I i II stopnia na kierunkach administracja, kryminologia, zarządzanie i bezpieczeństwo wewnętrzne studiuje blisko 2750 studentów. Kolejnych 400 poszerza wiedzę na studiach podyplomowych.

W uroczystości uczestniczyli: Pan Arkadiusza Czartoryskiego – Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gen. bryg. Andrzej Pawlikowski – Szef Biura Ochrony Rządu, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele duchowieństwa na czele z  Jego Ekscelencją biskupem prof. dr hab. Jerzym Pańkowskim – Prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskiego, Jego Ekscelencją Arcybiskupem dr. Edmundem Piszczem, ks. Andrzejem Bołbotem – Naczelnym Prawosławnym Kapelanem Policji, ks. prof. dr. hab. Edwardem Wiszowatym – kapelanem WSPol.

Swoją obecnością zaszczycili także komendanci wojewódzcy Policji, komendant stołeczny Policji, komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Na uroczystości nie zabrakło również przyjaciół Uczelni – przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji współpracujących.

(WSPol Szczytno / ms)

Powrót na górę strony