Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Komisariat Policji w Pniewach

13 października br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowo powstałego budynku Komisariatu Policji w Pniewach. Otwarcia dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w obecności zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników, którzy będą na co dzień pracować w nowym komisariacie. Obiekt spełnia standardy policyjnej placówki i gwarantuje należyty poziom obsługi dla mieszkańców Pniew. Funkcjonariuszom natomiast zapewnia należyty komfort pracy.

13 października br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowo powstałego budynku Komisariatu Policji w Pniewach. Uroczystość poprzedziła msza święta w Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej.

Otwarcia budynku dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w obecności Burmistrza Pniew Jarosława Przewoźnego, Starosty Szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza, Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Trawińskiego wraz zastępcą insp. Konradem Chmielewskim oraz zaproszonych gości i policjantów, pracujących w nowym komisariacie. W czasie przemówienia nadinsp. Lach skierował do zgromadzonych słowa uznania i gratulacje, podziękował też władzom powiatu i miasta za wsparcie. Policjantom i pracownikom komendy życzył zadowolenia z nowych warunków w jakich będą służyć mieszkańcom.

Podczas uroczystości nadinsp. Jan Lach wręczył insp. Romanowi Kusterowi akt powołania go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Nadinsp. Tomasz Trawiński powołał zaś na stanowiska komendantów miejskich, powiatowych i zastępców komendantów piętnastu oficerów.  Policjanci ci dotychczas pełnili obowiązki na tych stanowiskach. Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył złotym medalem za zasługi dla Policji Burmistrza Pniew Pana Jarosława Przewoźnego. Jest to gest wdzięczności dla całego samorządu za wsparcie udzielone Policji.

Nowy komisariat jest usytuowany na działce przekazanej przez Urząd Gminy w Pniewach. Budynek o powierzchni blisko 500 m2 spełnia wszystkie wymagania współczesnej architektury o charakterze użyteczności publicznej. Koszt jego budowy wniósł blisko 3 miliony zł. Środki te pochodziły z budżetu Skarbu Państwa. W budynku znajdują się między innymi: ogólnodostępny punkt przyjęć interesantów, pomieszczenia biurowe przeznaczone dla funkcjonariuszy, magazyny i pomieszczenia techniczne, składnica akt oraz garaże. Nowy pniewski komisariat Policji wolny jest od barier architektonicznych i w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Obecny stan etatowy Komisariatu Policji w Pniewach to 17 etatów policyjnych.

Bardzo wysoki standard obiektu pozwala na właściwą obsługę interesantów z miasta i gminy Pniewy.

(KWP w Poznaniu / ms)

Powrót na górę strony