Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podwyżka dla pracowników cywilnych Policji

Data publikacji 10.01.2008

W związku z uchwaloną przez Sejm RP dnia 20 grudnia 2007 r. ustawą budżetową na rok 2008 plan wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń został zwiększony o kwotę 34 454 000 zł. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia zostało dokonane kosztem zmniejszenia wydatków bieżących polskiej Policji.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku końcowego uchwalenia ustawy budżetowej (termin rozpatrzenia ustawy budżetowej przez Senat upływa 17 stycznia 2007 r.) i podpisania przez Prezydenta w niezmienionym kształcie - średnio na jednego pracownika cywilnego zatrudnionego w polskiej Policji (nieobjętego mnożnikowym system wynagrodzeń) przypadnie podwyżka w wysokości ok. 200 zł. miesięcznie. Planowaną podwyżką ma zostać objętych 12 200 pracowników cywilnych.
Powrót na górę strony