Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podwyżki dla policjantów

Data publikacji 11.01.2008

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, po konsultacjach z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów, w wyniku których uwzględniono większość uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu na podstawie art. 129 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w dniu 9 stycznia 2008 roku, został przekazany Dyrektorowi Departamentu Prawnego MSWiA.

Projekt w tej wersji zawiera modyfikację mnożników kwoty bazowej odpowiadających grupom zaszeregowania od 8 do 16, polegającą na obniżeniu wszystkich mnożników o 0,05. Mnożnik kwoty bazowej odpowiadający 6 grupie zaszeregowania podwyższono natomiast o 0,05 tj. do wysokości 1,65 (według dotychczasowej propozycji – 1,60, obowiązujący aktualnie – 1,63).

W § 1 w pkt 1 projektu - w dodawanym § 1a w pkt 1-3 uwzględniono stanowiska samodzielne uprawnione do dodatku funkcyjnego, co oznacza zróżnicowanie uposażenia policjantów zajmujących te stanowiska w zależności od szczebla jednostki oraz etatu jednostki terenowej Policji.

Projekt w tej wersji został pozytywnie zaopiniowany przez ZG NSZZ Policjantów.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony