Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służby doskonaliły umiejętności: Ćwiczenia „Chmura 2016”

Data publikacji 17.10.2016

Sprawdzenie zdolności reagowania służb realizujących zadania obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie miasta Nowego Sącza oraz służb inspekcji i straży na pozostałe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa jego mieszkańców, to główny cel odbywających się w piątek tj. 14 września br. ćwiczeń pod kryptonimem "CHMURA - 2016".

Ćwiczenia prowadzone były na obiekcie dworca PKP w Nowym Sączu oraz bloku mieszkalnego na ulicy Zamenhoffa w Nowym Sączu. W ćwiczeniach udział wzięły: Urząd Miasta Nowego Sącza, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Państwowa Straż Pożarna w Nowym Sączu, Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Działania sprawdzające gotowość do reagowania służb w sytuacjach kryzysowych rozpoczęły się około godziny 12:00 od epizodów praktycznych związanych z ujawnieniem agresywnej grupy uchodźców, rozszczelnieniem cysterny przewożącej substancje niebezpieczne oraz ewakuacją dworca PKP i sąsiadujących zakładów pracy.

Druga część dotyczyła przede wszystkim sprawnej ewakuacji pozorantów z bloku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa, a następnie przejazd do Szkoły Podstawowej nr 7, gdzie odbyła się ewidencja ewakuowanych oraz zabezpieczenie medyczne i psychologiczne.

Sądecka Policja w trakcie działań odpowiadała za przygotowanie i realizacje etapów praktycznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia ruchu drogowego w rejonie akcji. W ćwiczeniach uczestniczyło 26 sądeckich policjantów.

KWP w Krakowie / ig

  • Ćwiczenia „Chmura 2016”
  • Ćwiczenia „Chmura 2016”
  • Ćwiczenia „Chmura 2016”
  • Ćwiczenia „Chmura 2016”
  • Ćwiczenia „Chmura 2016”
  • Ćwiczenia „Chmura 2016”
Powrót na górę strony