Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Insp. Jarosław Kaleta został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - insp. Jarosław Kaleta został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W uroczystości wzięli udział: I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer. Decyzją ministra edukacji narodowej, za szczególne zasługi dla rozwoju edukacji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej wyróżniono między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Jarosława Kaletę.

- Tu są najlepsi z najlepszych – podkreślała Urszula Bauer, śląski kurator oświaty. - Chcemy Państwa uhonorować za wyjątkowe zasługi, zaangażowanie i serce, jakie wkładacie w swą misję. Nie zapali do pracy, kto sam nie płonie – mówiła, dodając, że najważniejszą nagrodą dla nauczyciela jest wdzięczna pamięć wychowanków i rodziców.

Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą taką instytucją w Europie. Do jej zasług należy przygotowanie nowych programów nauczania, stworzenie podstaw szkolnictwa średniego i seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach, a także przyczynienie się do powstania podwalin polskiej terminologii naukowej w dziedzinie matematyki, fizyki czy chemii poprzez publikację nowoczesnych podręczników szkolnych. Komisja przeprowadziła również reformę uniwersytetów w Krakowie i Wilnie, powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, wprowadziła język polski jako język wykładowy, a także historię Polski, historię naturalną i elementy wychowania fizycznego jako przedmioty szkolne.

(KWP w Opolu / ms)

Powrót na górę strony