Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji ds. kryminalnych

17 i 18 października w Polańczyku odbyła się odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Kryminalnych. Jej organizatorem było Biuro Kryminalne KGP oraz KWP w Rzeszowie. W spotkaniu, obok Zastępców Komendantów ds. kryminalnych 17 garnizonów i Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Policji w Pile.

Obradom przewodniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, który omówił efekty działań służby kryminalnej w okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku. W swoim wystąpieniu Pan Komendant po raz kolejny podkreślił, że cała Policja,
w tym również służba kryminalna w 2016 roku na bardzo wysokim poziomie zdała egzamin z wiedzy, umiejętności i zaangażowania. Egzamin ten stanowiły ważne w skali nie tylko naszego kraju wydarzenia – Światowe Dni Młodzieży, wizyta Jego Świątobliwości Papieża Franciszka oraz Szczyt NATO. Pan Komendant wskazał również, że kolejnym ważnym zadaniem stojącym przez Policją będą działania związane z zabezpieczaniem obchodów Święta Niepodległości.

W dalszej części obrad omówiono najbardziej istotne zagadnienia dotyczące służby kryminalnej, w tym między innymi: efektywność realizacji zadań w aspekcie zagadnień kadrowych, planowane utworzenie biura do walki z cyberprzestępczością, korzyści płynące dla Policji z możliwości dokonywania sprawdzeń w Systemie Informacyjnym Schengen, obowiązujący od niedawna system zgłaszania podejrzanych transakcji prekursorami materiałów wybuchowych – stworzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji omówił zagadnienia dotyczące współdziałania CBŚP oraz garnizonów przy realizacji najpoważniejszych spraw.

Przedstawiciele kierownictwa komend wojewódzkich w swoich wystąpieniach przedstawili sposoby rozwiązania istotnych problemów stojących przez służbą kryminalną, między innymi związanych z kosztami powołań biegłych w postępowaniach przygotowawczych oraz niepodjętych depozytów.

Odrębny blok poświęcony był współpracy międzynarodowej. W jego trakcie przedstawiciele kierownictwa BMWP KGP wskazali korzyści, płynące ze współpracy z organami ścigania innych państw oraz możliwości i kanały realizacji tej współpracy. W tej części odprawy uczestniczyli oficerowie łącznikowi polskiej Policji akredytowani poza granicami Polski, który w krótkich wystąpieniach przedstawili specyfikę pracy w krajach delegowania i możliwości współpracy za ich pośrednictwem

Tradycyjnie, odprawa była również okazją do wymiany doświadczeń, opinii i informacji, również w konkretnych sprawach prowadzonych w poszczególnych garnizonach.

(Biuro Kryminalne KGP / ms)

Powrót na górę strony