Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów z "konwojówki"

Wyjazdowe zajęcia szkoleniowe dla policjantów z komórek Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie prowadzą wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. Wykłady i ćwiczenia praktyczne przeprowadzono już w Białej Podlaskiej i Zamościu. Dziś odbywają się w Lublinie. Łącznie udział w doskonaleniu swoich umiejętności udział weźmie około 200 policjantów lubelskiej „konwojówki”.

Wykładowcy słupskiej Szkoły Policji prowadzą szkolenie z zakresu konwojowania i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Wśród tematów szkolenia znalazła się także taktyka działania i użycie środków przymusu bezpośredniego podczas konwoju, konwojowanie i doprowadzanie osób z zaburzeniami psychicznymi, a także taktyka działania w sytuacji zamachu na konwój połączonego z próbą odbicia osoby konwojowanej.

W szkoleniu udział biorą przedstawiciele średniej kadry kierowniczej z Komend Miejskich i Powiatowych lubelskiego garnizonu Policji, którzy mają bezpośredni nadzór nad realizacją zadań konwojowych oraz policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę w komórkach zajmujących się konwojowaniem i doprowadzaniem osób oraz w Policyjnych Izbach Dziecka. Aby umożliwić udział w zajęciach jak największej liczbie policjantów, wykładowcy zaplanowane mają trzy miejsca spotkań. Szkolenie odbyło się już w Białej Podlaskiej i w Zamościu. Dziś szkolenie odbywa się w Lublinie.

Wyjazdowa forma zajęć pozwala przeszkolić większą liczbę policjantów w różnych częściach kraju. Oprócz aspektu ekonomicznego, tego rodzaju forma kształcenia jest również korzystna dla wykładowców, którzy mają kontakt z policjantami pracującymi na „pierwszej linii”, co z kolei daje możliwość dostosowania przekazywanej wiedzy do realnych potrzeb policjantów uczestniczących w zajęciach. Zdobyte w ten sposób doświadczenie może być potem przekazane, już w Słupsku, słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego, którzy są dopiero na początku swojej policyjnej drogi oraz policjantom, którzy uczestniczą w kursie specjalistycznym z zakresu konwojowania i doprowadzania osób.

Wyjazd policyjnych wykładowców ze słupska do lubelskiego garnizonu Policji odbywa się już kolejny raz. Poprzednie tego rodzaju szkolenie dla policjantów z komórek konwojowych zorganizowano przed dwoma laty. Zyskało ono wówczas bardzo wysokie oceny zarówno ze strony uczestników jak i prowadzących zajęcia. Dzięki takiemu systemowi wewnętrznych szkoleń można przekazać specjalistyczną wiedzę dużej grupie policjantów.

(KWP w Lublinie / ms)

Powrót na górę strony