Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia policyjnych antyterrorystów na Kampusie Morasko

Ujawniony materiał wybuchowy, wzięcie zakładnika, atak uzbrojonego mężczyzny. To scenariusze, jakie na poznańskim Kampusie Morasko przećwiczyli policjanci wspólnie z pracownikami i studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie stopnia przygotowania pracowników uczelni do działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

19 października br. na terenie budynku Wydziału Chemii UAM w Poznaniu odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu ewakuacji obiektu na wypadek zaistnienia różnego typu zagrożenia bezpieczeństwa. W ćwiczeniach, zorganizowanych przez Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UAM w Poznaniu, uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz policyjni antyterroryści z Poznania, Łodzi, Wrocławia, Gorzowa Wlkp., Szczecina oraz Komendy Głównej Policji.

W działaniach brali również udział negocjatorzy policyjni z Nieetatowego Zespołu ds. Negocjacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wielowątkowość epizodów zaistniałych na terenie obiektu oraz w jego najbliższym otoczeniu. Głównym celem przeprowadzonych pozoracji było sprawdzenie stopnia przygotowania pracowników uczelni do działań w sytuacji zagrożenia aktem terrorystycznym, sytuacją związaną z wzięciem zakładnika, pojawieniem się napastnika uzbrojonego w nóż oraz aktywnego strzelca.

Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu oraz scenariusz ćwiczeń, przedsięwzięcie było doskonałą okazją do zgrywania elementów współpracy różnych służb oraz doskonalenia procedur wymiany informacji i systemu alarmowania, powiadamiania oraz reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

(KWP w Poznaniu / ms)

Powrót na górę strony