Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata o bezpieczeństwie na drogach w Gdyni

Bezpieczeństwo drogowe w Gdyni, w szczególności ochrona pieszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych było tematem debaty publicznej, którą gdyńscy policjanci zorganizowali wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu.

W środę, 19 października br., o godzinie 10.00. w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu rozpoczęła się debata publiczna poświęcona bezpieczeństwu na drogach w Gdyni. Debatę zorganizowali gdyńscy policjanci wspólnie z uczelnią wyższą, adresatami spotkania byli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, radni, studenci oraz mieszkańcy Gdyni. Debatę swoim wystąpieniem uroczyście otworzył Pan prof. Jerzy Młynarczyk - Rektor WSAiB, kolejno głos zabrali Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. bezpieczeństwa Pan Andrzej Bień oraz współgospodarz wydarzenia insp. Robert Leksycki - Komendant Miejski Policji w Gdyni.

"Z pomocą zdążyć na czas" - wystąpienie dr Adama Pietrzaka rozpoczęło roboczą część wczorajszej debaty publicznej. Ekspert z zakresu medycyny ratunkowej odniósł się do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Zaproszony przez organizatorów uznany autorytet specjalizujący się ratownictwie drogowym wskazywał zebranym na auli WSAiB w Gdyni na charakterystyczne obrażenia, których piesi doznają w  wyniku potrącenia przez pojazd mechaniczny. Dużą uwagę gość specjalny skupił na procedurach postępowania świadków i osób postronnych w pierwszych minutach od wypadku. Cenne wskazówki przekazywał także towarzyszący Panu Adamowi Pietrzakowi gdyński wykładowca akademicki - Pan Marek Rutka, który jest społecznym ratownikiem drogowym i na co dzień podróżuje z bogato wyposażoną apteczką, aby skutecznie udzielić pomocy potrzebującym.

Dopełnieniem wykładu oraz dyskusji był praktyczny pokaz postępowania na miejscu drogowego wypadku. Scenariusz zakładał udział w symulacji zarówno profesjonalistów z komendy Policji i Straży Pożarnej oraz społecznych ratowników - motocyklistów z grupy Motopozytywni.

Kolejny blok dyskusyjny rozpoczęła prezentacja Pana Wojciecha Pasiecznego. Emerytowany Naczelnik stołecznej drogówki - Wice Prezes Fundacji "Zapobieganie wypadkom drogowym" w niezwykle interesujący i przyciągający uwagę uczestników sposób omówił przyczyny, następstwa oraz konsekwencje wypadków drogowych. Ekspert odniósł się także do społecznej kampanii "10 mniej ratuje życie" - przytoczony przez gościa specjalnego przykład dobitnie wskazał zagrożenia wynikające z przekraczania przez kierowców dozwolonej prędkości.

Dyskusja z udziałem autorytetu z zakresu ruchu drogowego w świadomości każdego uczestnika debaty z pewnością poszerzyła horyzonty i udowodniła, że nikt na drodze nie jest sam, a bezpieczeństwo zależy zarówno od nas samych jak też wszystkich korzystających z dróg.

Organizatorzy zadbali też o propagowanie wśród uczestników debaty nowinek technicznych stosowanych w ratownictwie medycznym. Zebrani mieli możliwość zapoznania się z działaniem przenośnych defibrylatorów AED.

Ostatnia część debaty została oddana w ręce pracowników naukowych. Pan dr Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego wskazywał na wyniki własnych badań nad szkodliwością używania w ruchu drogowym telefonów komórkowych, przywołał doświadczenia z kampanii "W ruchu drogowym jestem off line".

Natomiast Pan Artur Ryś z Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej zaprezentował doświadczenia z zakresu oceny inżynieryjnej bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych w Stolicy, te doświadczenia aktualne są w każdym mieście.

Blisko 5-godzinna debata dotykająca wielu istotnych elementów składających się na ogół bezpieczeństwa w ruchu drogowym była bardzo ważnym wydarzeniem w harmonogramie pracy gdyńskiej Policji. Wszystkie działania funkcjonariuszy - tych kierowanych na drogi, profilaktyka i edukacja oraz wskazywanie potencjalnych zagrożeń drogowych mają jeden wspólny mianownik - ochronę życia i zdrowia osób poruszających się po ulicach i chodnikach.

(KWP w Gdańsku / ms)

 

Powrót na górę strony