Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Dwie strony sieci"

Data publikacji 27.10.2016

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował konferencję profilaktyczno – informacyjną „Dwie strony sieci”, dotyczącą zagrożeń wynikających z nieprawidłowego wykorzystywania Internetu. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych”. Policyjni profilaktycy wraz ze swoimi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa, będą edukować młodzież, kadrę pedagogiczną i rodziców w zakresie bezpiecznego wykorzystywania wirtualnej sieci.

26 października br. w sali kinowej Multikina 51 odbyła się konferencja „Dwie strony sieci”. To przedsięwzięcie jest częścią projektu „Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych”. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Partnerami wielkopolskiej Policji w tej konferencji byli Bank Zachodni WBK, TVP 3 Poznań oraz Multikino.

W tematykę spotkania wprowadzili zaproszonych gości prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik oraz kom. Michał Królikowski. Kolejni prelegenci omówili następujące tematy: prof.dr hab. Maria Beisert - „Mechanizmy działania pedofili”, prof. dr. hab. Jacek Pyżalski – „Seksting – zjawisko i przeciwdziałanie” i dyrektor TVP 3 w Poznaniu Agata Ławniczak-Loba – „Obraz przemocy – przemoc w obrazie”. Po przerwie kolejni zaproszeni goście omówili następujące problematyki: nadkom. Jarosław Kończyk – „ Zwalczanie pedofili i pornografii dziecięcej”, mjr Ewa Wróblewska – „Oddziaływanie terapeutyczne wobec osadzonych sprawców przestępstw seksualnych”, Prezes Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK Marzena Atkielska – „Cyberbezpieczne zasady bankowania” i dr Hubert Tomkowiak – „Poczucie dobrostanu młodzieży, a style korzystania z Internetu”.

Na zakończenie konferencji, policjanci zaprezentowali pokazową lekcję o cyberzagrożeniach. Tego typu lekcja będzie wykorzystywana jako źródło pomocy dla policyjnych profilaktyków, którzy będą prowadzić takie zajęcia we wszystkich szkołach w Wielkopolsce.

(KWP w Poznaniu / mw)

 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
 • Konferencja "Dwie strony sieci"
Powrót na górę strony