Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja wspólnie z GIODO szkoliła nauczycieli

Data publikacji 27.10.2016

Przedstawiciele Biura Prewencji KGP zostali zaproszeni do zaprezentowania działań profilaktycznych Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni podczas konferencji szkoleniowej dla przedstawicieli placówek oświatowych, uczestniczących w programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa” realizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W zorganizowanym w Warszawie 25 i 26 października 2016 r. szkoleniu otwierającym VII edycję programu, uczestniczyło blisko 200 osób.

Do współdziałania Policji i GIODO w obszarze działalności edukacyjnej i szkoleniowej upoważnia obie strony podpisane w dniu 22 września 2015 r. Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Komendantem Głównym Policji oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, które przewiduje m.in. podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w cyberprzestrzeni i w Internecie, a także wspólną organizację seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów oraz realizację prac naukowych i badawczych z zakresu ochrony danych osobowych.

Przykładem takiego działania jest zaproszenie przedstawicieli Biura Prewencji KGP do udziału w szkoleniu realizowanym przez GIODO w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych z całej Polski.

W dalszej perspektywie współpracy Policja i GIODO planują kolejne działania, mające na celu uświadamianie zagrożeń związanych z kradzieżą danych osobowych bądź ich nieodpowiedzialnym udostępnianiem nieupoważnionym do tego osobom i podmiotom.

Więcej informacji o programie „Twoje dane – Twoja sprawa” można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl w zakładce Kampanie społeczne.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

  • Policja wspólnie z GIODO szkoli nauczycieli
  • Policja wspólnie z GIODO szkoli nauczycieli
  • Działania profilaktyczne Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni szkolenie dla uczestników Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”
Powrót na górę strony