Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,,Dzielnicowy bliżej nas - wspólnie dla bezpieczeństwa w Łodzi”

Data publikacji 27.10.2016

Dzisiaj w gościnnych murach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy ul. Kilińskiego 98 odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i pracowników Społecznej Akademii Nauk pn. ,,Dzielnicowy bliżej nas - wspólnie dla bezpieczeństwa w Łodzi”.

Konferencję otworzył Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, który przywitał przybyłych gości, wśród których był insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, insp. Dariusz Walichnowski z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, księża kapelani Policji, Kurator Okręgowy, Przewodniczący Rad Osiedli, kuratorzy sądowi, pracownicy społeczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu łódzkiego

Komendant przybliżył cele konferencji i oddał głos prelegentom, którzy w bardzo interesujący sposób odnosili się do koncepcji pracy dzielnicowego w różnych aspektach życia społeczności lokalnej.

Celem konferencji było przekazanie informacji na temat zmian w koncepcji funkcjonowania dzielnicowych ze względu na nowelizację przepisów oraz wdrażanie programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Wśród prelegentów byli :asp. sztab. Piotr Jaroch z KWP w Katowicach, który przedstawił przebieg pilotażowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” w województwie śląskim. Dr. Dariusz Tarczyński ze Społecznej Akademii Nauk wskazywał warunki skutecznej komunikacji dzielnicowego ze społeczeństwem, natomiast kom. Magdalena Kubica ze Szkoły Policji w Katowicach przedstawiła wizję szkolenia specjalistycznego dzielnicowych. Cenne rady dla dzielnicowych i nie tylko miała dr Renata Jagodzińska ze Społecznej Akademii Nauk, która mówiła o roli mediów w kreowaniu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Zabrali głos również Marek Marusik – z-ca Naczelnika Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej, Piotr Zygmanowski – Kierownik Wydziału Pracy  Środowiskowej MOPS oraz z-ca Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP , p. Adam Barczyński Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Wschód oraz nauczyciel z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego, prowadzący klasy o profilu policyjno – prawnym.

Dzielnicowy to bardzo ważny element funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, aby jego służba była skuteczna musi opierać się na stałej współpracy ze społecznością lokalną. Warunkiem jej efektywności jest znajomość problemów nurtujących mieszkańców i adekwatna pomoc w niwelowaniu zidentyfikowanych zagrożeń.

Konferencję podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

(KWP w Łodzi / ms)

Powrót na górę strony