Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu

Data publikacji 07.11.2016

Dzisiaj na wyspie Bali w Indonezji rozpoczęła sie 85. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, w której uczestniczy Komendant Główny Policji nadisnp. Jarosław Szymczyk. Zgromadzenie Ogólne Interpolu to najważniejszy organ decyzyjny tej międzynarodowej organizacji policyjnej, którego zadaniem jest m.in. wskazywanie głównych kierunków działania Interpolu, zatwierdzanie planu pracy i budżetu na kolejne lata oraz wybór najwyższych władz. Sesje Zgromadzenia Ogólnego Interpolu co roku odbywają się w jednym z państw członkowskich tej organizacji, a decyzje mają postać rezolucji.

Tematem przewodnim Zgromadzenia Ogólnego, które trwa od 7 do 10 listopada br. będzie indentyfikacja zagrożeń i odpowiedź na potrzeby państw członkowskich Interpolu w zakresie bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o zwalczanie międzynarodowego terroryzmu, w tym zwiększenie wymiany informacji via Interpol, w szczególności w zakresie danych biometrycznych, aby wspomagać kraje członkowskie w identyfikacji bojowników terrorystycznych, którzy powracają z terenów, objętych konfliktami zbrojnymi.

Ponadto podczas spotkania omówione zostaną sposoby wykrywania i likwidowania zorganizowanych grup przestępczych, które działaja na skalę międzynarodową, a także cyberprzestępczości, która charakteryzuje się coraz większym zaawanowaniem technologicznym i zmieniającym się „modus operandi“.

Prezydent Interpolu, pani Mireille Ballestrazzi powiedziała, że strategie działania organizacji w zakresie zwalczania terroryzmu, zorganizowanej przestępczości i cyberprzestępczości, które zostaną zaprezentowane w czasie Zgromadzenia Ogólnego będą istotnym, kluczowym wsparciem w naszej wspólnej odpowiedzi na globalne zagrożenia.

Z kolei Sekretarz Generalny Interpolu, pan Jurgen Stock podkreślił, że żadne państwo ani region świata nie jest bezpieczny, jeśli idzie o zagrożenie przestępczością międzynarodową, a główne zadanie jego organizacji to troska o to, aby ważne informacje policyjne ze wszystkich 190 krajów członkowskich Interpolu trafiały w bezpieczny i szybki sposób do rąk policjantów z pierwszej linii frontu, którzy prowadzą śledztwa i bezpośrednio walczą z przestępcami.

Program spotkania obejmie również takie kwestie, jak możliwości działań policji w zakresie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa na granicach państwa (w szczególności projekt współpracy z liniami lotniczymi o nazwie I-Checkit), analiza wniosków o publikację tzw. „czerwonych not“, projekt budżetu i plan działań organizacji na rok 2017.

Ostatniego dnia Sesji odbędą sie wybory członków Komitetu Wykonawczego, w tym nowego Prezydenta Interpolu.

Komendantowi Głównemu Policji towarzyszą Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Rafał Batkowski oraz Kierownik Sekcji ds. Interpolu, BMWP KGP, podinsp. Mateusz Walczak.

BMWP KGP / ig

  • Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
  • Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
  • Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
  • Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
  • Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
Powrót na górę strony