Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stan bezpieczeństwa w 2007 roku na Warmii i Mazurach

Data publikacji 13.01.2008

Warmińsko-mazurscy policjanci podsumowali stan bezpieczeństwa w regionie. Roczne statystyki wskazują na mniejszą liczbę m.in. wszczętych przestępstw, w tym kryminalnych, kradzieży, kradzieży i włamań do samochodów, rozbojów. Wzrosła natomiast wykrywalność sprawców tych przestępstw.

W ciągu 2007 roku wszczętych zostało 36855 śledztw i dochodzeń. To o 5782 mniej niż w 2006 roku. W tym przestępstw o charakterze kryminalnym wszczęto 23752. To o prawie 4 tysiące mniej niż w 2006 roku. Wykrywalność sprawców wszystkich przestępstw wyniosła 75,5% i w porównaniu z 2006 rokiem wzrosła o 2,7 punktu, przestępstw o charakterze kryminalnym – 62,0. W tej kategorii odnotowano także 2,5-punktowy wzrost.
We wszystkich kategoriach przestępstw określanych jako najbardziej uciążliwe społecznie tj. przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, w tym kradzieży rzeczy, samochodów, włamaniach, rozbojów, warmińsko-mazurscy policjanci odnotowali spadek liczby wszczętych postępowań. W parze z mniejszą liczbą przestępstw idzie także w większości kategorii przestępstw wzrost wykrywalności ich sprawców.

I tak:

Powrót na górę strony