Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze złożyli ślubowania

Data publikacji 16.11.2016

W całym kraju odbywają się ślubowania nowo przyjętych policjantów. To już kolejny nabór do naszej formacji w tym roku. Funkcjonariusze ślubują służyć wiernie narodowi, chronić porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

 • KWP Lublin

Nabór nowych funkcjonariuszy był czwartym w tym roku. Uroczystość ślubowania odbyła się na Sali Konferencyjnej KWP. Nowych stróżów prawa w obecności kadry kierowniczej lubelskiego garnizonu i przedstawicieli związków zawodowych powitał w szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. 

Wśród nowych policjantów jest 6 kobiet i 29 mężczyzn. Zdecydowana większość  legitymuje się wyższym wykształceniem, są absolwentami takich kierunków jak prawo, administracja czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Przyjęci do służby policjanci niebawem wyjadą na kurs podstawowy do szkoły policyjnej, a po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców województwa.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Szczecin

7 listopada br. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej policji przyjętych zostało  kolejnych 87 funkcjonariuszy – 19  kobiet i 68 mężczyzn. Nowo przyjęci mundurowi w obecności  Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Jacka Ciegieły i jego zastępców oraz komendantów z rodzimych jednostek wypowiedzieli słowa roty i złożyli ślubowanie, które składają przyjmowani do służby funkcjonariusze.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Radom

62 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu mazowieckiego. Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, po którym rozpoczną służbę w jednostkach mazowieckiego garnizonu Policji.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Gdańsk

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - te słowa roty ślubowania wypowiedziało 56 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski, który podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył natomiast zrozumienia dla trudów tego zawodu.

czytaj więcej ►

 

 • KSP

W obecności Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskiego, jego zastępców oraz kadry kierowniczej KSP ślubowało dziś 30 policjantów służby kandydackiej, w tym 3 policjantki. Uroczystość odbyła się w Komendzie Stołecznej Policji.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Wrocław

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych policjantów, w tym 19 kobiet. 10 listopada 2016 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 109 nowych funkcjonariuszy. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11. W spotkaniu, oprócz nowych funkcjonariuszy, kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostek garnizonu dolnośląskiego, udział wzięła również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Pani Ewa Mańkowska oraz przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Kielce

Dziś, 10 listopada br., w sali im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” 20 nowych policjantów wypowiadając słowa roty, ślubowało na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. W ten sposób rozpoczęli oni niewątpliwie trudną i wymagająca służbę, przynoszącą jednak wiele satysfakcji.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Gorzów Wlkp.

W poniedziałek /14 listopada/ 46 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania. Funkcjonariusze, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, już za kilka miesięcy strzec będą bezpieczeństwa mieszkańców na terenie jednostek, do których zostali przyjęci. Przed nimi jednak szkolenie podstawowe.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Rzeszów

Niezwykle podniosły charakter miała uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. 82 funkcjonariuszy wypowiedziało słowa roty ślubowania przyjmując na siebie obowiązki i trudy policyjnej służby. Młodzi policjanci już za kilka miesięcy rozpoczną swą zawodową drogę w jednostkach garnizonu podkarpackiego.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Opole

Rotę ślubowania wypowiedziało dzisiaj, 14 listopada br., 40 nowo przyjętych policjantów. Akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - insp. Jarosław Kaleta oraz Wojewoda Opolski - Pan Adrian Czubak. Uroczystość połączona była z wręczeniem medali, odznaczeń oraz wyróżnień dla policjantów i pracowników cywilnych Policji.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Poznań

W poznańskiej Arenie 14 listopada br. 110 nowych policjantów i policjantek złożyło przed Komendantem Wojewódzkim uroczyste ślubowanie. Po kilkumiesięcznym szkoleniu, zasilą szeregi jednostek w całym województwie.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Białystok

W Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy przyjętych do służby w podlaskim garnizonie Policji. Słowa roty ślubowania wypowiedziało 27 policjantów – 24 mężczyzn i 3 kobiety, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Olsztyn

W obecności insp. Tomasz Klimka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych i samorządowych w regionie oraz rodzin i bliskich 40 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania. W tym gronie znalazło się 7 kobiet legitymujących się wyższym wykształceniem i 33 mężczyzn, z których 19 z nich posiada wyższe wykształcenie, a 14 średnie.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Kraków

15 listopada br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor dr Tomasz Miłkowski. Komendant życzył młodym adeptom sztuki policyjnej powodzenia i satysfakcji w służbie.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Bydgoszcz

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przyjął dzisiaj, 16 listopada br., ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy. Szeregi kujawsko-pomorskiej policji zasiliło tym razem 65 mundurowych. Teraz przed nimi półroczny kurs podstawowy w Szkole Policji w Pile, po którym wrócą do wybranych przez siebie jednostek.

czytaj więcej ►

 

 • KWP Katowice

W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się dzisiaj ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi policji garnizonu śląskiego zasiliło 160 stróżów prawa. Ślubowanie od nich przyjął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

czytaj więcej ►

 

ms

 • KWP Lublin

 • KWP Szczecin

 • KWP Radom

 • KWP Gdańsk

 • KSP

 • KWP Wrocław

 • KWP Kielce

 • KWP Gorzów Wlkp.

 • KWP Rzeszów

 • KWP Opole

 • KWP Poznań

 • KWP Białystok

 • KWP Olsztyn

 • KWP Kraków

 • KWP Bydgoszcz

 • KWP Katowice

 • KWP Katowice Ślubowanie Policjantów
 • KWP Katowice Ślubowanie Policjantów
 • KWP Katowice Ślubowanie Policjantów
Powrót na górę strony
Polska Policja