Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udział polskiej delegacji z Komendantem Głównym Policji na czele w Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu

Data publikacji 10.11.2016

W dniach 7-10 listopada 2016 roku na wyspie Bali w Indonezji odbyła się 85. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, w której uczestniczyło 830 szefów policji i wyższych rangą przedstawicieli innych organów ścigania ze 156 krajów całego świata. Komendant Główny Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk brał udział w sesjach plenarnych, podczas których zaprezentowane zostały strategie Interpolu w zakresie zapobiegania i zwalczania terroryzmu oraz międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości, która stanowi rosnące zagrożenie dla światowych systemów finansowych.

Podczas sesji plenarnych dyskutowano i określano kierunki działań m.in. w takich kwestiach, jak:

  • zbieranie informacji biometrycznych (odciski linii papilarnych, DNA, zdjęcia o wysokiej rozdzielczości) w bazach danych Interpolu na temat zagranicznych bojowników organizacji terrorystycznych, którzy zaczynają powracać z Iraku i Syrii do swoich domów;
  • rozwój mediów społecznościowych i szyfrowanej wymiany informacji, co pozwala na komunikację między terrorystami i radykalizację młodych ludzi;
  • lepsza współpraca z sektorem prywatnym (banki i innne instytucje finansowe), aby zwalczać cyberprzestępczość;
  • dalszy rozwój programu I-Checkit, który jest wykorzystywany przez światowe linie lotnicze, a teraz jest wprowadzany do użytku na trasach morskich przez linie żeglugowe (I-Checkit pozwala na porównywanie dokumentów pasażerów z informacjami, jakie znajdują się w bazie danych Interpolu na temat skradzionych lub zagubionych dokumentów podróży);
  • reorganizacja Komisji Interpolu ds. Kontroli Akt, co pozwoli zwiększyć efektywność wymiany informacji policyjnych kanałami Interpolu przy pełnym stosowaniu się do wolności oraz praw człowieka i obywatela.

Poza sesjami plenarnymi Komendant Główny Policji odbył spotkania bilateralne m.in. z Sekretarzem Generalnym Interpolu, panem Jurgenem Stockiem, z szefem Światowego Centrum Interpolu do spraw Innowacji z siedzibą w Singapurze, panem Noboru Nakatani (cyberprzestępczość), z delegacjami holenderską, litewską, węgierską, francuską i innmi. Rozmowy koncentrowały się na rozwoju współpracy międzynarodowej w celu wzmacniania kompetencji polskiej Policji w kontekście wymagań nowoczesnego procesu wykrywczego i mają, w swej istocie, służyć bezpieczeństwu mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej poprzez ograniczenie transnarodowej, poważnej przestępczości.

Zgromadzenie Ogólne Interpolu wybrało nowych członków Komitetu Wykonawczego. Prezydentem Interpolu został przedstawiciel Chin, pan Meng Hongwei, a jednym z jego nowych Zastępców jest pan Aleksander Prokopczuk z Rosji, który będzie nadzorował działalność Interpolu na kontynencie europejskim. Nowymi Delegatami Komitetu Wykonawczego zostali: pan Matyas Hegyaljai (Węgry) na Europę oraz pan Nestor Roncaglia (Argentyna) na Amerykę Północną i Południową. Prezydent Interpolu pełni swoją funkcję przez cztery lata, a jego Zastepcy przez trzy lata.

Ponadto Zgromadzenie Ogólne Interpolu, jako najważniejszy organ decyzyjny tej międzynarodowej organizacji przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz program działań i budżet na rok 2017. Dyskutowano również na temat strategii Interpolu na lata 2017-2020 i tzw. „Mapy Drogowej“, wskazującej szczegółowe kierunki działań do 2020 roku.

Szefowi polskiej Policji towarzyszyli insp. Rafał Batkowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, a jednocześnie szef Krajowego Biura Interpolu (NCB) oraz podinsp. Mateusz Walczak, Kierownik Sekcji ds. Interpolu, BMWP KGP.

* * *

Polska Policja jest obecna w międzynarodowych strukturach policyjnych od 1923 roku, kiedy to przedstawiciele naszego kraju uczestniczyli w kongresie założycielskim Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych w Wiedniu. W 1952 roku, na skutek uwarunkowań politycznych strona polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, chociaż formalnie nigdy nie wystąpiła z tej organizacji. Po raz drugi Polska została przyjęta w poczet członków Interpolu w 1990 roku podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego w Ottawie.

Obecnie Interpol liczy 190 państw członkowskich i jest największą oraz najbardziej znaną na świecie międzynarodową organizacją policyjną.

BMWP KGP / ig

  • Udział polskiej delegacji z Komendantem Głównym Policji na czele w Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu
  • Udział polskiej delegacji z Komendantem Głównym Policji na czele w Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu
  • Udział polskiej delegacji z Komendantem Głównym Policji na czele w Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu
Powrót na górę strony