Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja krajowa w Krakowie „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”

Data publikacji 17.11.2016

W Krakowie, w dniach 16 – 18 listopada 2016 r., odbywa się konferencja krajowa – 15 z cyklu konferencji organizowanych w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Uczestnikami wspomnianej konferencji są po raz pierwszy Oficerowie Łącznikowi polskiej Policji dlatego też jej tematem przewodnim jest przede wszystkim wykorzystanie kanałów wymiany informacji we współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kanału SIS/SIRENE oraz  specyfika stanowiska Oficera Łącznikowego w poszczególnych państwach.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, autora projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014), mającego charakter szkoleniowy.

Konferencja została uroczyście otwarta w dniu 17 listopada 2016 r. przez Pana nadinsp. dr. Tomasza Miłkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Pana mł. insp. Łukasza Wilińskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Pośród 70 zaproszonych gości konferencji, oprócz wspomnianych na wstępie Oficerów Łącznikowych Polskiej Policji pełniących służbę w Federacji Rosyjskiej, Francji, Republice Federalnej Niemiec, Norwegii, Turcji, na Ukrainie, w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz przy EUROPOL-u i INTERPOL-u, są również przedstawiciele służb i organów będących Użytkownikami SIS II, tj. Służby Celnej i Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostek terenowych Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Celem organizatorów spotkania jest przedstawienie, przybliżenie oraz wyjaśnienie uczestnikom konferencji problematyki związanej z wykorzystywaniem dostępnych kanałów wymiany informacji, z podkreśleniem roli i znaczenia SIS II, ale też INTERPOL i EUROPOL.

Stąd też podczas konferencji zostaną przedstawione, oprócz SIS II, kwestie dotyczące kanałów międzynarodowej wymiany informacji zintegrowanych w ramach Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, omówione zostanie wykorzystanie baz Interpolu do prowadzenia poszukiwań osób i przedmiotów na obszarze całego świata, a także produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Europolu – aspekt teoretyczny.

Konferencja to również okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń i omówienia prowadzonej współpracy w ramach wymiany informacji we współpracy międzynarodowej za pośrednictwem wspomnianej powyżej instytucji Oficera Łącznikowego.

Prelegentami podczas konferencji będą Oficerowie Łącznikowi oraz przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, którzy są ekspertami w powyżej wskazanej tematyce.

Kolejna konferencja zamykająca projekt „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Warszawie w dniu 02 grudnia 2016 r.

Więcej informacji o funduszach norweskich znajduje się na stronie: http://eeagrants.org.

(KWP w Krakowie / mw)

  • Konferencja krajowa w Krakowie „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • Konferencja krajowa w Krakowie „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • Konferencja krajowa w Krakowie „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • Konferencja krajowa w Krakowie „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • Konferencja krajowa w Krakowie „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
  • Konferencja krajowa w Krakowie „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”
Powrót na górę strony