Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Aktywny Strzelec-Mrągowo 2016"

Data publikacji 17.11.2016

W Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie odbyła się konferencja „Aktywny Strzelec”. Podczas konferencji omawiane były kwestie związane z zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Policjanci podsumowali roczne szkolenia prowadzone dla pracowników placówek oświatowych.

Konferencja pn. „Aktywny Strzelec – Mrągowo 2016” odbyła się dzisiaj, 17.11.2016 r., w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie.

Organizatorem konferencji była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Wyższa Szkoły Policji w Szczytnie, Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie oraz Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie.

Spotkanie dotyczyło poznania zjawiska wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki oświatowej oraz procedur postępowania nauczycieli, pracowników szkół i służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa i przeciwdziałania aktom terroru.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu mrągowskiego.

Na konferencję zaproszono Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Szefa Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Piotra Słomkę, Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotra Bogdalskiego, burmistrz Mrągowa Otylię Siemieniec, starostę mrągowskiego Antoniego Karasia oraz lokalnych samorządowców z powiatu mrągowskiego

Prowadzenie działalności profilaktycznej ukierunkowanej na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym, jest jednym z zadań wynikających z „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”. Zgodnie z opracowaną przez Komendę Główną Policji, „Ramową koncepcją realizacji szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”. Od listopada 2015 r. w całym kraju policjanci realizują przedmiotowe szkolenia. W województwie warmińsko-mazurskim do chwili obecnej przeprowadzono 103 szkolenia, w których uczestniczyło 2958 osób z 1001 placówek oświatowych.

Eksperci omówili zagadnienia o charakterze terrorystycznym tj;

- nadkom. dr J. Radosław Truchan, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, przedstawił założenia międzynarodowego zadania badawczego: Reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych -

- nadkom. dr Anna K. Zubrzycka, z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, omówiła Wybrane psychologiczne aspekty zjawiska „Aktywny Strzelec”.

- st. asp. Daniel Muszyński z Komendy Głównej Policji, omówił Współczesne technologie w przeciwdziałaniu zagrożeniom typu AS (Aktywny Strzelec). 

Wyświetlono także  film edukacyjny pn. „Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia  napastnika na teren placówki oświatowej”.

Po prelegentach nastąpiła dyskusja, w której na zadane pytania odpowiadał kom. Andrzej Lubowiecki, który jest Wojewódzkim Koordynatorem Negocjacji Policyjnych i Działań Minersko – Pirotechnicznych.

Szkolenia z zakresu zagrożeń terrorystycznych zakończy się w grudniu br.

(KWP w Olsztynie / mw)

  • Konferencja "Aktywny Strzelec-Mrągowo 2016"
  • Konferencja "Aktywny Strzelec-Mrągowo 2016"
  • Konferencja "Aktywny Strzelec-Mrągowo 2016"
  • Konferencja "Aktywny Strzelec-Mrągowo 2016"
  • Konferencja "Aktywny Strzelec-Mrągowo 2016"
  • Konferencja "Aktywny Strzelec-Mrągowo 2016"
Powrót na górę strony