Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Technika samochodowa i obsługa zdarzeń drogowych – seminarium

Data publikacji 18.11.2016

Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji wspólnie z Politechniką Lubelską zorganizował dwudniowe seminarium szkoleniowe, poświęcone technice samochodowej oraz obsłudze miejsca zdarzenia drogowego. W przedsięwzięciu uczestniczyli policjanci komórek organizacyjnych ruchu drogowego z jednostek terenowych Policji, nauczyciele ze szkół policyjnych realizujących kursy specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, a także przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP i 10. Pułku Samochodowego im. majora Stefana Starzyńskiego.

Program seminarium, które odbyło się w dniach 15-16 listopada br., obejmował zagadnienia z zakresu: techniki samochodowej, z uwzględnieniem systemów podnoszących bezpieczeństwo kierującego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego (m.in. ujawnianie i zabezpieczanie śladów) oraz analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, w tym dr hab. inż. Jacek Czarnigowski - prof. nadzw. Politechniki Lubelskiej, a także przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, firmy CYBID z Krakowa, EvoBus Polska Sp. z o.o. oraz firmy MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., którzy poprowadzili wykłady oraz zapewnili wsparcie techniczne podczas ćwiczeń praktycznych. W realizację seminarium zaangażowani byli również policjanci Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz kadra dydaktyczna Zakładu Ruchu Drogowego i Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP.

W pierwszym dniu spotkania pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej przedstawił prezentację na temat systemów wspomagania podnoszących bezpieczeństwo czynne kierowcy. Następnie policjanci Zakładu Ruchu Drogowego CSP omówili sposoby badania sprawności pneumatycznego układu hamulcowego autobusu oraz przeprowadzania kontroli stanu technicznego układu kierowniczego samochodu ciężarowego. Po części teoretycznej zorganizowano ćwiczenia praktyczne w tym zakresie. Do tego celu wykorzystano pojazdy udostępnione przez podmioty zewnętrzne – firma EvoBus Polska Sp. z o.o. zapewniła autobus marki Setra, natomiast firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. - ciągnik siodłowy marki Man z naczepą. W dalszej części szkolenia eksperci Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie przeprowadzili wykłady poświęcone przeróbkom mechanicznym oraz orurowaniu pojazdów.

Drugi dzień seminarium był poświęcony obsłudze miejsca zdarzenia drogowego. Przedstawiciele firmy CYBID z Krakowa zaprezentowali nowoczesne systemy mapowania miejsca zdarzenia drogowego przy zastosowaniu systemu eSURV oraz skaningu 3D. Przedstawili też możliwości wykorzystania dronów do wspomagania tego rodzaju oględzin. Policjanci Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego KSP zaprezentowali praktyczne wykorzystanie systemu eSURV oraz sporządzili pełną dokumentację ze zdarzenia drogowego, upozorowanego na terenie CSP. Do symulacji wypadku wykorzystano dwa pojazdy osobowe udostępnione przez Wydział Zaopatrzenia i Transportu CSP. W czynnościach na miejscu zdarzenia wzięła także udział jednostka ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Dworu Mazowieckiego, która zaprezentowała metody ewakuacji z pojazdów, osób poszkodowanych w wypadku drogowym. W dalszej części seminarium policjantka Zakładu Szkoleń Specjalnych zreferowała zagadnienia dotyczące zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia drogowego, a specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KSP zaprezentował i omówił dokumentację sporządzoną w ramach jego obsługi. Na zakończenie szkolenia wykładowca Politechniki Lubelskiej, na przykładzie sporządzonej dokumentacji, omówił zasady rekonstrukcji i analizy przebiegu zdarzenia drogowego oraz wymagania dotyczące zebranych śladów i dowodów, a także przedstawił najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.

Jesteśmy przekonani, że treści przekazane w czasie seminarium szkoleniowego zwiększą efektywność wykonywania zadań zawodowych oraz fachowość policjantów obsługujących zdarzenia drogowe, a także realizujących kontrole stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autobusów.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które z ogromnym zaangażowaniem włączyły się w przygotowanie i przeprowadzenie seminarium.

(CSP Legionowo / ms)

Powrót na górę strony