Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania do piłkarskich Mistrzostw Świata

Data publikacji 16.03.2006

Trwają przygotowania polskiej Policji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W ramach współpracy polsko-niemieckiej Polscy policjanci odwiedzają Niemcy, policjanci zza Odry przyjeżdżają do Polski. Obecnie przebywają w Warszawie policjanci z Dortmundu i Geselkirchen. Goście poznają działania Policji i zachowania polskich kibiców. Obejrzą też mecz Legia Warszawa - Cracovia Kraków.

Wizyta doszła do skutku na prośbę Narodowego Punktu Informacyjnego ds. Piłki Nożnej z Niemiec, który koordynuje wymianę informacji związanych z Mistrzostwami Świata.

10. osobowa delegacja spotka się także z komendantem stołecznym Policji podinsp. Jackiem Kędziorą, a także zapozna się ze stołecznym monitoringiem w Stanowisku Wspomagania Dowodzenia Komendy Stołecznej Policji.

Policja polska już w 2004 roku podjęła wstępne przygotowania do współpracy ze służbami niemieckim zapewniającymi bezpieczeństwo podczas Mistrzostw.
Przedstawiciele Głównego Sztabu Policji uczestniczyli w spotkaniu w Berlinie, podczas którego reprezentanci policji państw europejskich omawiali zagadnienia bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej.

Rozmowy o współpracy kontynuowano podczas licznych spotkań w 2005 roku. W lutym 2006 r. delegacja niemiecka zaprezentowała m.in. stan przygotowań do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej pod względem zapewnienia bezpieczeństwa oraz ogólną rolę ZIS-u (Narodowego Punktu Informacyjnego ds. Piłki Nożnej w Niemczech). Zaprezentowano jednocześnie procedury obiegu informacji (pozyskiwanie, przetwarzanie, przekazywanie), zabezpieczenia bazy danych według standardów Unii Europejskiej.

Już dziś wiadomo, że współpraca polskiej i niemieckiej policji dotyczyć będzie przede wszystkim:
1. Wymiany informacji dotyczących:
a) analizy zagrożeń ze strony polskich kibiców,
b) zagrożeń terrorystycznych,
c) zagrożeń przestępczością kryminalną,
2. Monitorowania i zabezpieczania przejazdów kibiców polskich oraz innych państw.
3. Działania prewencyjnego w strefie nadgranicznej w okresie Mistrzostw Świata.

Dodatkowym zadaniem jakie stanie przed polską Policją będzie zabezpieczenie przejazdów i pobytu kibiców, którzy przyjadą do Polski jako kraju tranzytowego. Wielu kibiców krajów zachodnich i pozaeuropejskich będzie w Polsce korzystało z hoteli.

Policja w ramach przygotowań do mistrzostw współpracuje także ze Strażą Graniczną odnośnie ustalenia zasad przepływu informacji dotyczących przejazdu przez granice polskich kibiców, a także kibiców innych państw.

Ponadto przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP oraz Komendy Głównej Straży Granicznej uzgodnili z przedstawicielami MSW Ukrainy zasady wymiany informacji i zakres wspólnych przedsięwzięć w stosunku do kibiców ukraińskich, którzy będą przemieszczać się przez terytorium RP do Niemiec.

Podsumowanie przygotowań do zapewnienia bezpiecznego przebiegu Mistrzostw Świata nastąpi podczas konferencji w Berlinie (30-31 marca), na której obecni będą także przedstawiciele polskiej Policji.

Powrót na górę strony