Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Razem Bezpieczniej” - finał

Drużyna Ochotniczego Hufca Pracy z Kamiennej Góry przygotowywana przez policjantkę Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, oraz Komendanta OHP w Kamiennej Górze, zdobyła I miejsce XVIII edycji konkursu wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej”. Uczestnikami konkursu, który odbył się 16 listopada br. tym razem było 8 drużyn m.in. z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Bolesławca, Mysłakowic. Składał się on z dwóch części: pisemnej i zadania praktycznego. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała komisja składająca się z przedstawicieli komendy wojewódzkiej we Wrocławiu oraz DWK OHP.

Jelenia Góra to miejsce, gdzie odbył się XVIII finał rejonowego konkursu wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” rejonu jeleniogórskiego. Organizatorami imprezy były: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze oraz Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu. Podczas konkursu jego uczestnicy mieli możliwość wykazania przyswojonej wiedzy przekazanej na spotkaniach z policjantką, oraz umiejętności dotyczących m.in. wiedzy o Policji, praw człowieka oraz zagadnienia terroryzmu, gdzie na jego temat również uczestnicy tworzyli prace plastyczno - graficzne. Decyzją składu jury puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu za zajęcie I miejsca, otrzymała drużyna nr 1 OHP z Kamiennej Góry, puchar Komendanta Wojewódzkiego OHP we Wrocławiu za zajęcie II miejsca otrzymała 2 drużyna OHP z Bolesławca, natomiast puchar Komendanta Miejskiego Policji
w Jeleniej Górze przypadł 1 drużynie OHP również z Bolesławca. Wszystkie zdobyte miejsca wyróżniane były nagrodami.

Od kilkunastu lat edycje Konkursów Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” stanową ważny element współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej. Konkurs jest nie tylko okazją do rywalizacji między jednostkami OHP, ale przede wszystkim wartościową formą realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych wśród uczestników OHP.

W ramach przygotowań do konkursu w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze uczestnicząca w nim młodzież zapoznawana jest m.in.z działalnością Policji, jej strukturami, zadaniami i uprawnieniami. Zdobywa również wiedzę dotyczącą zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia i reagowania na zdarzenia niosące znamiona przestępstwa, a także nabywa umiejętności związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy też zachowania się w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

(KWP we Wrocławiu / dm)

Powrót na górę strony