Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny posterunek Policji w województwie podlaskim został przywrócony

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej został przywrócony i otwarty dla mieszkańców. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją. Dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy Czarna Białostocka uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym.

Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku przywrócono funkcjonowanie Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej. Służbę w nim pełni pięciu policjantów, w tym trzech dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gminy Czarna Białostocka może zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu, wymagającym interwencji Policji.

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej to jedno z tych miejsc, które na prośby mieszkańców, wyrażane w czasie społecznych debat organizowanych w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa właśnie rozpoczął funkcjonowanie. 18 lipca tego roku samorządowcy podpisali porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku Panem nadinsp. Danielem Kołnierowiczem w sprawie odtworzenia Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej. Na spotkaniu obecny był również Sekretarz Staniu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński. Zwieńczeniem tych uzgodnień jest uroczyste otwarcie Posterunku Policji w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej. Po trzech latach przerwy jednostka ponownie działa, a funkcjonariusze pełniący na jej terenie służbę będą nieść wszelką pomoc mieszkańcom Czarnej Białostockiej.

Na potrzeby Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej samorząd gminy przeznaczył pomieszczenia w budynku gminnym przy ul. Piłsudskiego 9. Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby posterunku wyniosły łącznie 138. 000 zł, z czego 50.000 zł poniósł samorząd gminy Czarna Białostocka, 50.000 zł starostwo powiatu białostockiego, pozostałą kwotę związaną z kosztami wyposażenia i przystosowania technicznego pokryto z budżetu Policji w kwocie 38.000 zł. Dodatkowo z zasobów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przekazane zostały dwa radiowozy.

Pomieszczenia posterunku liczą 72 m2 powierzchni. W ich skład wchodzą dwa duże pomieszczenia służbowe oraz jedno stanowiące funkcję recepcyjną, część sanitarna oraz serwerownia.

Etaty na potrzeby odtworzenia Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej zostały wyodrębnione ze struktur Komisariatu Policji w Wasilkowie.

Dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie placówki, w którym udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinspektor Jan Lach, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbrygadier Leszek Suski, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Pan podpułkownik SG Grzegorz Biziuk, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan starszy brygadier Jarosław Wendt, oraz Starosta Powiatu Białostockiego Pan Antoni Pełkowski, a także przedstawiciele samorządu, duchowieństwo, komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa podlaskiego oraz liczni zaproszeni goście i mieszkańcy miasta.

(KWP w Białymstoku / dm)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 27.8 MB)

Powrót na górę strony